Hantera rundbalen säkert

Efter att lantbrukare omkommit när de hanterade rundbalar manar Stefan Wistrand, arbetsutvecklare hos Säker Arbetsmiljö, till försiktighet.

Det är många kilo som förflyttas när man hanterar rundbalar och ju lägre ts-halt desto tyngre bal.

– Snittat ensilage och kort strålängd gör också balen både tyngre och mindre stabil vilket frestar hårt på nätet som håller ihop balen, säger Stefan Wistrand. Han rekommenderar därför att plasten skärs upp först när balen ligger på marken och att man ska vara försiktig så att inte balnätet skadas.

– Det händer faktiskt att balen mer eller mindre exploderar om den hanteras hängande i balspjut på lastaren. Därför är det säkrast att ta bort nätet när balen är placerad på ett rälshängt balspjut eller över en foderhäck. Jag vet att detta inte alltid är möjligt beroende på vilken typ av foderhantering man har men det gäller att vara försiktig. Det är viktigt att kontrollera att upphängningen av ett rälshängt balspjut är stabil för att inte riskera att balen faller okontrollerat.

– Det bör vara minst två spjut som sticks in i balen. Om man bara har ett spjut och det inte hamnar i centrum av balen finns risken att balen roterar av sig självt. Då finns risk att den exploderar, speciellt om det är korthackat, blött foder.

Balar bör lagras på ett stabilt underlag och Stefan Wistrand poängterar att ett balupplag inte är en lekplats.

– På vattensjuk mark eller mark utan tjäle kan ballagret lätt bli svajigt och både farligare och svårare att hantera. En hårdgjord yta under balarna minskar också risken för angrepp av sork, säger Stefan Wistrand som gärna ser att balarna läggs tätt så att mellanrummen blir små, att de om möjligt staplas i förband och inte högre än att de kan lyftas ner på ett säkert sätt.

När balar ska flyttas bör man köra långsamt och se till att balen hänger så lågt som möjligt.

– Sätt gärna en motvikt i trepunktlyften och öka lufttrycket i framdäcken, det gör traktorn stabilare, säger Stefan Wistrand och tipsar om att kolla slitaget på frontlastaren. – Hanteringen sliter på leder och lager, en glapp och svängig frontlastare gör jobbet både svårare och farligare.

Risker vid balhantering

  • Klä inte av plasten när balen hänger i lastaren.
  • Ett balspjut ökar risken för balexplosion.
  • Var försiktig om balnätet när plasten skärs upp för att undvika explosion.
  • Risken för explosion är större ju mer finhackat och blötare ensilaget är.  

Text Kristina Eder