Nu grönskar det i Skåne

De första prognosproverna i Skåne kommer nog att tas i månadskiftet april/maj, lite beroende på när värmen kommer på riktigt.

Det är en ovanligt kall och sen vår i Skåne och när Husdjur ringer den 17 april är det bara precis som snön försvunnit. Men rådgivaren Cissi Bjerström på Skånesemin tror ändå att det kan dra ihop sig till att klippa prognosprover i månadsskiftet april/maj.

Tidigast ute med vallskörden brukar vara gårdar på Bjärehalvön, där våren brukar komma tidigt. Även på andra håll kan skörden komma igång tidigt för de som har grässorter som växer snabbt.

Porträtt på Cissi Bjerström– Det har börjat grönska nu, säger Cissi Bjerström. Och kommer värmen som utlovats senare i veckan så kan vallarna ta fart.

Prognosproverna är ett hjälpmedel som ger en fingervisning om när det är dags att skörda vallen och som får vägas ihop med gårdens egna förutsättningar när det gäller till exempel temperatur, regn, jordart, valfröblandning och skördeväder. I Skåne brukar prognosprover klippas på fyra platser. De tas vid upprepade tillfällen fram tills att det är dags att ta förstaskörden. Det går att komplettera dessa generella prov med gårdsegna prognosprover.

Det är överlag blött i backen i Skåne så tillgång till vatten är inte någon begränsande faktor i vår. Snarare är det så att en blöt höst och vinter gjort att det är väl mycket av den varan. Vårbruket är sent i år, bland annat på grund av den kalla och blöta våren.

– Ja, det är ett jobbigt vårbruk för många.

Det är lite för tidigt att säga hur vallarna klarat vintern. För en del som tog en sen vallskörd under blöta förhållanden har det blivit en del körskador. När de nu börjar grönska ger hon rådet att se över hur vallarna klarat vintern. I år har hon märkt ett ökat intresse för att dika, en investering hon menar betalar sig väl.

– Ungefär vart tionde år får vi ett sådant här regnigt år.

Ann Christin Olsson

Förstaskörd vall.

Fakta vallprognoser:
Prognosproverna visar hur årets vallar utvecklar sig jämfört med ett genomsnittsår och när de närmar sig temperatursumman 250 grader, vilket innebär cirka 11,2 megajoule omsättbar energi per kilo ts i timotej. För blandvallar kan det motsvara runt 10,8 till 11,0 megajoule. Du kan följa vallprognoserna på vallprognos.se.