Så gör mejerierna med dispensmjölken

Arla sänker betalningen för ekomjölken till de producenter som använder sig av dispensen för konventionellt foder, men höjer samtidigt ekotillägget för samtliga. Andra mejerier har olika strategier kring ekomjölken och dispenserna.

Sedan i somras har ekologiska lantbrukare möjlighet att söka dispens från Jordbruksverket för att utfodra sina djur med konventionellt foder. Krav har också tillfälligt ändrat sitt regelverk i samma riktning.
Både Arla och Norrmejerier har dock fattat beslut om att inte sälja mjölk från kor som fått konventionellt foder som ekologisk. Det är bara mjölk från ekoproducenter som också valt att utnyttja sin dispens som sorteras ut. Arla håller dock öppet för att beslutet kan komma att förändras om det leder till att mejeriet får brist på ekologisk råvara.
– Varje dag som situationen förändras eller blir värre måste vi ha örat mot marken. Men än så länge är det inte någon fara, säger Gunnar Gidefeldt, kommunikationsdirektör på Arla.

Agerar olika

Nu har Arla tagit beslut om att sänka ekotillägget med 30 öre för de producenter som väljer att utnyttja dispensen. Samtidigt höjs priset med lika mycket för samtliga ekoproducenter, enligt Arla för att stötta för dyrare foder. Beslutet har orsakat stor debatt i sociala medier, framför allt bland konventionella producenter.
Av 60 ekologiska producenter hos Norrmejerier har nio beviljats dispens, men ingen har ännu behövt utnyttja den. Även Norrmejerier överväger att höja ersättningen till de producenter som fortsätter använda ekologiskt foder.
– Enligt vårt leverantörsavtal har de rätt till ersättning om de har avtal med Krav, så att Krav har gått med på ett undantag är komplicerande. Men ägargruppen vill hitta något sätt att kompensera dem som klarar av att utfodra med ekologiskt, säger Mariann Holmberg, kommunikationsansvarig på Norrmejerier.

Falköping avvaktar

På Falköpings mejeri har inga ekoleverantörer i dagsläget tvingats söka dispens för konventionellt foder.
– Men vi utesluter inte att situationen kan ändras under höst, vinter och vår och då får vi ta ett beslut kring det då, säger vd Anders Segerström.
Hos Skånemejerier finns ännu ingen information om hur många ekoleverantörer som eventuellt sökt och fått dispens. Mejeriet har heller inte tagit något beslut om att låta mjölken från dispensgårdar gå till konventionell produktion.
– Vi är inte framme där, vi får kanske också göra det. Det viktiga nu är att våra bönder vet att vi kommer att betala dem för ekologisk mjölk, säger Anna Forslid, kvalitetsansvarig för råvara mjölk.
Inte heller hos Skånemejerier finns något beslut om eventuell merbetalning till dem som fortsätter utfodra med ekofoder.
– Det är klart att vi överväger det, det får vi diskutera internt framför allt med våra leverantörer, säger Anna Forslid.

Linda Grimstedt