Antalet mjölkkor minskar i snabbare takt

Antalet mjölkkor minskade mer under 2018 än tidigare år. Totalt minskade antalet mjölkkor med 10 392 stycken, eller 3,2 procent. Antalet mjölkgårdar är 3 351.

Det finns nu 313 048 mjölkkor i Sverige, december 2018, enligt ny statistik från Jordbruksverket. Antalet dikor ökade med nästan en procent till 200 721.

Det totala antalet nötkreatur i Sverige var 1 435 000 stycken i december 2018, en nedgång jämfört med ett år innan med nästan en procent. Det gör att den ökning som skedde under 2017 har backat tillbaka till 2016 års nivå för all kategorier av nötkreatur.

Sedan december 2000 har det totala antalet nötkreatur minskat med cirka elva procent. Antalet mjölkkor har minskat med 26 procent under samma tid, medan antalet dikor ökat med mer än 30 procent. För övriga kategorier har antal djur minskat.

Antalet mjölkgårdar minskade med 173 stycken under 2018, nästan fem procent, en något lägre minskningstakt än närmast föregående år. Antalet mjölkgårdar är nu 3 351 stycken.

Förändringarna på regional nivå är likartade. Det totala antalet nötkreatur har ökat något i Götalands södra och norra slättbygder medan de minskat med någon procent i övriga regioner.

Läs hela statistiken här: Antal nötkreatur december 2018 
Ann Christin Olsson