Saknar du din tidning?

Fick du inte senaste numret av Husdjur? Det kan bero på att du ramlat ur vårt prenumerationsregister.

Inför senaste utskicket av Husdjur gjordes en rensning i prenumerationregistret, där medlemsprenumerationer som inte längre finns registrerade hos Rådgivarna i Sjuhärad, Skånesemin och Växa Sverige togs bort.

I vissa fall rör det sig dock om prenumerationer som av misstag försvunnit ur kundregistren och därför inte fakturerats för 2019.

Om du är medlem i någon av ovanstående föreningar och vill fortsätta att prenumerera till medlemspris vill vi gärna att du kontaktar oss, så ser vi till att din prenumeration kommer igång igen.

Hör av dig på husdjur@vxa.se eller ring på 010-471 09 42

 

Linda Grimstedt, chefredaktör Husdjur