Framtidens avel studeras på SLU

Vilka strategier och vilken rådgivning behövs för att möta lantbrukets behov inom avelsområdet? Det undersöks nu i ett projekt på SLU.

1500 lantbrukare med mjölkproduktion som huvudsaklig driftsinriktning har fått en enkät från SLU där de ombeds att svara på hur de ser på frågor som könssorterad sperma, embryoöverföring, köttrassperma och mjölkraskorsning på besättningsnivå.

Enkätperioden är nu inne i sin slutfas och om någon vecka kommer enkäten att stängas ner och börja utvärderas. Forskarna hoppas nu att så många mjölkbönder som möjligt vill vara med och bidra, oavsett om de är intresserade av avel eller inte.

Den som inte har fått inbjudan till enkäten via e-post kan svara direkt via: https://framtidensavel.questionpro.com

Alla svar är anonyma och det tar cirka 15 minuter att svara på enkäten.

Text: Linda Grimstedt