Nya regler för lantbruksplast

Lantbrukets balar är inte längre bara vita utan kan komma i flera olika färger. Nu ändras reglerna för återvinning så att vit och färgad plast måste sorteras var för sig.

Text: Linda Grimstedt

SVENSK ENSILAGEPLAST retur heter den ideella branschförening som genom sitt operativa bolag med samma namn, kallat Svepretur, organiserar insamlingen av lantbruksplast i Sverige. Den insamlade plasten har tidigare gått till export, bland annat till Kina. Men sedan i december i fjol finns en nybyggd återvinningsanläggning utanför Korsberga i Småland som tar hand om de cirka 18 000 ton plast som samlas in varje år, genom återvinning och vidareförmedling.

– Plasten går tillbaka till plastindustrin och den är efterfrågad, det är inga problem att sälja den, säger Håkan Pettersson, vd för Svepretur.

Insamlingen av lantbruksplasten finansieras genom en återvinningsavgift på inköpt plast, till exempel sträckfilm och folie. Den baseras på intäkter och kostnader under tidigare år, eftersom föreningen inte har något vinstkrav.

Men en faktor som har tillkommit under senare år är att allt mer av plasten har en annan färg än vit, bland annat till följd av de framgångsrika kampanjerna med olikfärgade balar för att stödja olika typer av cancerforskning. Det påverkar ekonomin och effektiviteten i systemet, dels genom lägre betalning för den färgade plasten, dels genom kostnad för att sortera plasten innan återvinningsprocessen. För att hålla återvinningskostnaderna nere och undvika höjda priser införs nu krav på att plasten ska vara sorterat i vitt och färgat innan den lämnar gården.

– I dag får vi sortera ut den färgade plasten när den kommer in på anläggningen. Kan lantbrukaren istället sortera i två högar kan vi hålla nere återvinningsavgifterna, säger Håkan Pettersson.

De nya reglerna gäller från den 1 mars, men den som redan har sorterat i samma hög och inte har möjlighet att sortera om tillåts under 2020 att lämna in sin plast som en färgad fraktion. Den återvunna plasten kan sedan gå tillbaka till plastindustrin och användas igen efter att den har behandlats i Vetlanda.

– De har lyckats få fram så fina kvaliteter att den till och med kan blandas in i ny ensilageplast, berättar Håkan Pettersson.

FAKTA

Sorteringsguide lantbruksplast

  • Lantbruksplast sorteras i sex fraktioner. Från och med 1 mars ska den dessutom sorteras i färgat och ofärgat.
  • Ensilagesträckfilm, inklusive mantelfolie • Nät och garn
  • Folie
  • Fiberduk
  • Säckar*
  • Hylsor
  • Dunkar*

*Endast vissa förpackningar ingår i systemet. Läs mer på www. svepretur.se