Nya regler för uppbundna ekogårdar

Från årsskiftet får ekologiska företag bara ha sina kor uppbundna om de har sammanlagt 50 eller färre vuxna nötkreatur totalt. Det innebär att ekogårdar som har fler vuxna kor än så, inte kan ha något av djuren uppbundet.

Den 1 januari börjar EU:s nya ekoförordning från 2018 tillämpas i praktiken och det har arbetats intensivt in i det sista för att anpassa det svenska regelverket till det europeiska.

En förändring i förordningen som gått många förbi gäller ekologiska gårdar med uppbundna mjölkkor. Tidigare har ekogårdar kunnat ha 45 uppbundna platser, förutsatt att djuren har rastats minst två gånger per vecka.

Storleksgräns på företaget

Men från årsskiftet gäller att ekologiska företag med fler än 50 djur över 24 månader inte får hålla något djur uppbundet.

– En del har haft ganska stora besättningar och samtidigt haft några djur uppbundna i en båsladugård och på det viset omfattats av undantaget, säger Jackis Lannek på Jordbruksverket.

Gårdar som omfattas av de nya reglerna kan vara uppbundna mjölkbesättningar som även har dikor för köttproduktion, samt gårdar med lösdrift som har valt att behålla några uppbundna platser av praktiska skäl, om det totala antalet vuxna djur överstiger 50 stycken.

Oklart hur många som påverkas

Hur många det kan röra sig om är det ingen som vet, eftersom det inte finns några register över vilka gårdar som använder sig av den generella dispensen.

Enligt Jackis Lannek har Jordbruksverket kommunicerat förändringen till rådgivare och revisorer på olika vis sedan förordningen beslutades 2018.

– Men vi upplever att det inte har blivit tillräckligt känt.

Sent besked

Jonas Carlberg, affärsområdeschef för lantbruk hos Krav, blev medveten om den nya regeln sent under hösten.

– Det är klart olyckligt att det kommer med så kort framförhållning. Det blir en stor förändring på kort tid och då kan man tycka att gårdarna behöver få tid att anpassa sig. Men min bild är att det inte finns någon förutsättning för att ändra det här, säger han.

Text: Linda Grimstedt