Tema Bygg i Husdjur nr 8

Husdjur är tillbaka efter sommaruppehållet. Vi inleder hösten med byggtema där vi fokuserar på olika sätt att runda de vanligaste hindren som kan stå i vägen för en byggprocess.

Tema: Bygg

Det går fort och effektivt när Anders Ramström på Nira lantbruk bygger kostall. Billigt blir det också. I vårt byggtema berättar Anders Ramström om sina erfarenheter av att bygga för mjölkkor och hur han har gjort för att hålla kostnaderna nere.

Vi besöker också Jörgen Eriksson på Finngarne gård, där taket under sommaren har kommit på plats. Och så berättar Arne och Andreas Johansson i Fengerfors om hur de lyckades kombinera det gamla stallet med en ny lösdrift när det var dags att mekanisera ladugården.

Nya rön om juversår

Lisa Ekman har doktorerat på juversår och funnit att avkastning, juverexteriör och ras är faktorer som påverkar risken för att en mjölkko ska drabbas. 

Lovande förstaskördar

Vallåret har varit gott på flera håll i landet och de första analyserna av förstaskörden visar på genomgående fina värden. På vår foderkarta ser du hur analyserna ser ut i just ditt område.

Säkra solelen

Solel är ett intressant alternativ för att sänka elkostnaden på många lantbruk. Men långt ifrån alla installationer håller måttet. Det visar en studie från Rise, samt försäkringsbolagens egna erfarenheter.

Kor vi minns – Lilly

På gården lund i Brastad var 100-tonnaren Lilly en riktig personlighet. Hon hade en bestämd uppfattning om det mesta, men var också den ko som det gick att låta barn få sköta.

Pensionärerna – en ovärderlig resurs

Månadens spaning är skriven av Claes Arnesson, ordförande i Falköpings mejeriförening, som resonerar kring den äldre generationens ovärderliga arbete på gården. Och om hur budgeten ska gå ihop den dag de inte längre kan delta i arbetet.

Det och mycket mer i Husdjur nummer 8, med utgivning 26 augusti 2020.

Prenumeranter kan även läsa artiklarna i vår e-tidning.