Vall och bete i Husdjur nummer fem

Vallskörd och betessläpp står för dörren. Och det är också temat i nya numret av Husdjur där vi möter duktiga vallodlare och besöker glada kvigor på naturbete.

Tema: Vall och bete

DeLavals försöksgård Hamra har valt en spetsig strategi för sin vallodling. För att kunna använda alla skördar till flera djurslag odlas bara gräs. Kvaliteten styrs genom gödning och skördetidpunkt. 

Vi möter också gårdarna på Vikbolandet som hittat en fungerande modell för att dela på vallkedjan. Och utanför Skellefteå håller vallen på Ersmarksängarnas lantbruk så hög kvalitet att halva arealen kan vikas åt spannmål.

I Kristianstad gör kvigorna på Nöbbelöv en viktig insats för miljömålet om ett rikt odlingslandskap. En tjänst som forskare menar att många lantbrukare får för lite betalt för. Vi har frågat tre ledande politiker om deras tankar kring det.

Och så tittar vi på utvecklingen för digitala stängsel, samt berättar hur Kullingsjö lantbruk får betesintaget att öka genom att slå av gräset innan korna släpps ut i fållan.

Politiken bakom amerikanska mjölkpriset

Avräkningspriset i USA har varit betydligt mer växlande än det europeiska de senaste åren. Bakom det ligger bland annat president Donald Trumps handelspolitik. Vi har besökt familjegården Miron farm som mitt i allt detta genomför ett generationsskifte och lägger grunden för kommande generationen mjölkbönder.

SRB-kor blir kött för finkrogar

Grunden är att driva en rationell mjölkproduktion. Men på Böja Stommen slutgöds också många mjölkkor inför slakt. Markus Lindström har hittat en modell som gör att finkrogarna står på rad för att få köpa köttet från hans gård. Nu hoppas han att fler ska ta chansen att föda upp kor under varumärket SRB premium.

Coronakrisen

I Sverige råder ingen större brist på insatsvaror och reservdelar inför odlingssäsongen. Värre är det med arbetskraften. Det visar vår rundringning. På mejerierna märks corona-effekten desto mer, där efterfrågan från konsumenter ökat medan food service har minskat. 

Läs också Anna Ohlsons spaning om hur coronaviruset kan hejdas – för såväl djur som människa.

Allt detta och mycket mer i Husdjur nummer 5 2020, med utgivningsdag 15 april. Du som prenumerant kan också läsa vår e-tidning som du hittar här.