I dag får de sin guldmedalj

Efter 1,5 års väntan får Carina och Fredrik Willman på Öja Hedegården i Stenstorp i dag LRF mjölks guldmedalj för 23 års leverans av mjölk av högsta kvalitet.

Text Lisbeth Karlsson

I dag hålls äntligen utdelningen av 2020 års guldmedaljer på Stockholms slott. Två av pristagarna är Carina och Fredrik Willman, på Öja Hedegården i Stenstorp, som har levererat mjölk av högsta kvalitet i 23 år till Falköpings mejeri.

– Det pirrar lite i magen när man tänker på det. Vi har slitit med det här i 23 år och har aldrig behövt fundera över om vi har släppt med mjölk i tanken som inte är bra. Det ska alltid kännas okej att dricka den mjölk som finns i tanken, sa Fredrik Willman till Husdjur i mars förra året, då prisutdelningen från början var tänkt att ske.

Carina och Fredrik Willman, tillsammans med dottern Malin och svärsonen Johan.

Dottern Malin och hennes man Johan är sedan sju år delaktiga i aktiebolaget och har också påbörjat tidsresan mot en guldmedalj, med diplom för tre års leveranser av högsta kvalitet.

Carina och Fredrik köpte gården i Stenstorp 1998 efter att innan dess ha arrenderat en liten gård i Uppgränna vid Vätterns östra kant. De tog med sig sina 28 kor till Stenstorp där ladugården hade 32 platser. I dag består gården av 70 hektar egen mark och cirka 25 hektar arrenden. Besättningen består av 76 mjölkande efter en utökning 2009 då en ny mjölkladugård med robot invigdes.

– Vi började bygga ny ladugård 2008 när Malin började i årskurs 9 och den var klar när hon började på Uddetorp, säger Fredrik Willman.

Stolta och noggranna

Han och Carina är stolta över att få ta emot guldmedaljen. De har alltid fokuserat på kvaliteten och hygien i mjölkproduktionen. Carina Willman lyfter fram noggrannhet och rengöring som viktiga faktorer för att hålla hög kvalitet. Gården är som alla leverantörer till Falköpings mejeri certifierade i Svenskt Sigill och har dokumenterade arbetsrutiner.

– Det måste vara bra kvalitet på fodret, vattenkaren måste vara rena, mixervagnen måste hållas ren och foderautomaterna måste göras rent regelbundet. Det är ju inte bara en sak man måste hålla koll på, säger Carina Willman.

De har också noggrann kontroll på att diskresultatet i mjölktanken är rätt och att byten av spengummin och service sker i rätt intervaller. Noggrannheten är även hög kring fodret. Vid vallskörden kör de först hem balarna och plastar in dem hemma på gården. Ett extra lager plast läggs också på balarna.

Stigande priser – men inte på mjölken

Lönsamheten i mjölkproduktionen är inte hög och Fredrik Willman påpekar att de inte får mycket mer betalt för mjölken idag än 1989 då han började som mjölkleverantör. Han fick 3,25 kr per liter för mjölken medan Carinas föräldrar fick 3,65 kr på sin gård. Fredrik betalade vid samma tidpunkt 2,53 per liter för dieseln. I dag kostar den mångdubbelt mer.

– Det är ofattbart att vi ändå klarar att bedriva mjölkproduktion, säger Fredrik Willman.

Ändå tycker hela familjen att EU-stöden borde försvinna, men under förutsättning att mjölkpriset ökar.

– Det skulle ge lönsamhet i produktionen för duktiga mjölkproducenter. Men frågan är om det är genomförbart, säger Fredrik Willman.

En medalj på slottet

Nu ser han och Carina fram emot några trevliga dagar i Stockholm. Guldmedaljutdelningen sker på Stockholms slott. Det känns stort och lite ovant.

– Jag trivs bäst i overall, men man kan ju inte komma i sådana kläder och ta emot medaljen, säger Fredrik Willman.

Texten i sin helhet läser du i Husdjurs e-tidning.