Mindre snack och mer verkstad

NÄR LJUSET BÖRJAT återvända till våra nordliga breddgrader kan vi reflektera över om det blir ljusare nu eller vart den svenska mjölkproduktionen är på väg. Jag försöker se möjligheter och det positiva i det som händer och sker, men när det blev dags att skriva ledare så landade den senaste rapporten från Jordbruksverket i mailboxen – antalet mjölkkor i Sverige fortsätter att sjunka.

Text Lisbeth Karlsson

Från december 2018 till december 2019 minskade antalet mjölkkor i landet med 12 000 till 301 000, läs mer om det på sidan 48. De senaste tio åren har antalet mjölkkor minskat med knappt 30 procent. En bidragande orsak under förra året är med största sannolikhet torkan under 2018 som ledde till foderbrist och kraftigt höjda kostnader för många mjölkföretag. En vanlig åtgärd har varit att minska antalet kor i besättningen för att anpassa mun efter matsäck.

Som en följd av kominskningen med mera minskar även invägningen. Den senaste rapporten från Jordbruksverket talar om en minskning med två procent under 2019. Invägningen uppgick på helåret 2019 till 2 704 400 ton mjölk, varav 464200 ton utgjordes av ekologisk mjölk.

TILL DETTA NUMMER av Husdjur har jag besökt en av årets guldmedaljörer – Carina och Fredrik Willman på Hedegården i Skaraborg – som du läser om på sidan 56. Under vårt samtal berättade Fredrik att avräkningspriset för mjölken ligger på ungefär samma nivå som när de började som mjölkproducenter för mer än 30 år sedan. Då låg dieselpriset på 2,53 kronor.

Samma dag som rapporten om det minskade antalet kor under 2019 kom, rapporterade övriga lantbruksmedier om att dieselpriset återigen ökar efter en tids stillastående. Riktpriset ligger nu på 16,38 kronor. Fler sådana prisökningar finns att vänta de kommande åren på grund av politiska beslut, vilket riskerar att öka kostnadsbördan för lantbruket.

DEN HÄR DAGEN deltog också landsbygdsminister Jennie Nilsson vid regeringens politikerforum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft, där livsmedelsstrategin skulle diskuteras. Om det finns en verklig vilja att leva upp till livsmedelsstrategins målsättning så måste något konkret komma ur sådana diskussioner. Svenska lantbrukare behöver tydliga åtgärder som ger förutsättningar för att investera för framtiden.