Jod i kornas foder ska berika dryckesmjölken

Från och med i höst ökar andelen jod i svenska fodermedel till mjölkkor. Syftet är att höja nivån av jod i dryckesmjölken.

Text, Foto Linda Grimstedt

Mjölk innehåller 18 av de 22 näringsämnen som människor varje dag behöver. Ett av dessa är jod. Men de senaste åren har jodhalten i konsumtionsmjölken sjunkit. Forskning visar att det hänger samman med den ökade användningen av raps i kornas foderstat.

För att vitaminer och mineraler ska få ingå i ett livsmedels näringsdeklaration behöver koncentrationen vara minst 7,5 procent av det dagliga referensintaget, RDI. För mjölk innebär det 12 mikrogram per 100 gram mjölk.

Viktig jodkälla

För den svenska mejeribranschen är det viktigt att jod finns med i näringsdeklarationen för dryckesmjölk, så att mjölken fortsätter att vara en bra källa till jod. Därför görs nu en insats för att höja nivån. ” Annars riskerar redovisningen av jod att försvinna från näringsdeklarationerna på de svenska mjölkförpackningarna” skriver Maria Karlsson på LRF mjölk till Husdjur.

Därmed höjer foderföretagen från och med i höst andelen jod i sina kraft- och mineralfoder. Gårdar som har egna foderblandningar uppmanas att diskutera med rådgivare för att nå rätt nivå av jod, beroende på andelen raps i foderstaten.

Vill nå norsk nivå

Förhoppningen är att den svenska dryckesmjölken nästa år ska komma upp till en jodhalt på 16 mikrogram. Det är den nivå som råder i Norge.

– 16 mikrogram är helt rimligt. Om vi har det som mål ligger vi på en säker nivå över de 12 mikrogram som är gränsen, säger Maria Åkerlind, foderexpert på Växa.

Mer jod i fodret

Lantmännen höjde jodhalten i sina mineralfoder redan i våras och följer upp med kraftfodren under hösten.

– Det är helt odramatiskt. Det är inte farligt för korna, kostar inget för bonden, men blir förhoppningsvis bra för mjölken. Hela foderbranschen var överens om att det här var viktigt att göra, säger Cecilia Lindahl, foderutvecklare på Lantmännen.

Så läser du Husdjur

Husdjur finns också som e-tidning, med alla utgåvor sedan 2014. E-tidningen är sökbar och har även en uppläsningsfunktion. Här hittar du e-tidningen: Husdjur

E-tidningen ingår i alla prenumerationer. Här kan du teckna en egen prenumeration och få direkt tillgång till e-tidningen: Prenumerationstjänst (preno.se)