Single step ska ge bättre analys

Tjurarnas avelsvärdering kan plötsligt ändras flera placeringar i samband med en ny körning. Något som fått många djurägare att reagera. Nu införs metoden Single step i ett försök att komma till rätta med problemet.

Text Camilla Olsson

Det här är en förkortad artikel. Hela artikeln hittar du i Husdjur nummer 11 2023 eller i e-tidningen (länk till inloggning).

I dag behöver den som vill utveckla sin avel inte vänta fyra till fem år för att se resultatet av en parning. I stället går det snabbt att få en bild av ett djurs egenskaper, med genomisk testning och analys. De bästa djuren behålls och de med sämre resultat kan gallras ur en besättning. Men i takt med att döttrarna sedan avkommebedöms kan tjurarna falla i index — eller öka.

Anses vara för osäkert

Att genomtestning är bra och behövs håller många med om, men det finns också kritik och diskussioner som handlar om att systemet är för osäkert. Läs mer om detta i Husdjur nummer 11 2023 (länk till e-tidningen).

En del av kritiken handlar om att avelsföretagen håller ojämn takt med lantbrukarna. Lars Nielsen, chef för avel och produktion på Viking Genetics, tycker att företaget måste ligga i framkant i utvecklingen.

– Jag tycker att vi har en skyldighet att springa snabbare än lantbrukarna. Vi behöver ha genetiken redo för dem så att de kan besluta vilka tjurar de vill använda, det är deras val och de kan själva bestämma hur stor risk de vill ta, säger han.

I Husdjur nummer 11 2023, tema avel, utvecklar han sitt resonemang.

Single step analyserar i ett steg

Ett sätt att försöka göra analysen säkrare är att införa metoden Single step, även kallad allt-i-ett på svenska. Som namnet antyder genomförs då analysen i ett steg jämfört mot dagens två steg. I det första steget i dag läggs alla registreringar med härstamningsuppgifter ihop och ger avelsvärden för alla djur i avelsvärderingarna. I steg två görs en särskild analys för genomiskt analyserade djur. Resultatet från steg ett läggs ihop med de genomiska testerna och det är också här det kan bli stora förändringar.

– För tjurar som är genomiskt analyserade tar vi resultat från andra steget men när de har fått tillräckligt många döttrar övergår vi till att publicera resultat enbart från det första steget, utifrån hur döttrarna har producerat i besättningen. När tjurarnas avelsvärde övergår till att enbart vara baserat på döttrar uppstår ibland förändringar som är större än vi önskar, säger Freddy Fikse, genetiker på Växa

Mjölkavkastning kommer nästa år

Med Single step kan alla uppgifter, härstamningar, genomisk analys användas på en gång. Exteriöra egenskaper i Sverige testas också enligt metoden. Från november i år gäller det även klövhälsa och övrig hälsa.

– Viktigaste egenskapen i Single step är för mjölkavkastning och det hoppas vi kan komma nästa år. Planen är våren 2024, men det kan komma att ändras.

Bättre information från tjurdöttrarna

Med Single step menar Freddy Fikse att informationen från tjurdöttrarna i avelsvärdena kommer att bli bättre. Genetisk trend på tjurar kommer också att bli bättre skattad. I dag kan genomisk information bara ge svar från djur som är gentypade men det kommer att förändras med Single step.

– Om en kviga är genomiskt analyserad men inte kon så kommer kon att ha fördel av att avkommorna är genomiskt analyserade. Man kommer bättre kunna jämföra årsgruppen.

Single step är en mer komplicerad metod än den som hittills har använts och kräver mer datorkapacitet. Utöver det kan Freddy Fikse inte komma på någon direkt nackdel med den nya metoden.

Foto: Alex Arkink.

Fakta: NAV

Nordisk Avelsvärdering, NAV, bildades 2002 och ägs av Växa, finska Faba och danska Landbruk og Fødevarer.

Uppdraget är att utföra avelsvärdering av mjölkkor i Sverige, Finland och Danmark för ländernas mjölkproducenter.

2008 introducerade NAV det gemensamma totalindexet NTM (Nordic Total Merit).