Vikten av vatten i Husdjur 6-7

Tillgång till vatten är grundläggande för såväl växtodlingen som mjölkkor på stall och bete. I det senaste numret av Husdjur berättar öländska bönder hur de säkrat vatten till djuren. Vi belyser också hur gårdar får ut bäst effekt av sin bevattning och tittar närmare på kalkylen för att investera i en bevattningsanläggning.

Text, Foto Linda Grimstedt

Tema: Vatten

På Öland har gårdarna Qvinneby och Uggletorp båda haft problem med sinande brunnar. För att inte riskera att stå utan vatten till djuren har de investerat i två olika lösningar för att säkra tillgången på vatten.

Joakim och Jörgen Olsson på Qvinneby gård.

Vi möter också ägarna till Lindhs djur och natur i Högsby som berättar om hur de byggt ut sin bevattning, samt pratar med experten Karl Andås om hur bevattningen görs mest effektivt beroende på gårdens egna förhållanden.

Ko med kalv

Kor har olika hög förmåga att ge mjölk till både kalven och roboten i ko med kalv-system. Husdjursagronomen Karolin Rask har räknat på nettot för 16 kor och fick fram en spännvidd på en minskad vinst om mellan 969 och 11 168 kronor per ko och år.

Årets vallmästare

Susanne, Göran, Markus och Ida Lagerstedt. Foto: Lisbeth Karlsson

Familjen Lagerstedt på Olasgård i Valinge är Årets vallmästare 2023. I Husdjur berättar de om sin noggranna strategi hela vägen från sådd till lagring och om hur deras nya vallfröblandning med fyra skördar blev ett vinnande koncept.

5000 kor i Mexiko

I San Felipe i västra Mexiko har livsmedelsjätten Pro An byggt en mjölkgård för 5000 djur, med mjölkningsutrustning från Delaval. I det torra området är grovfoder till djuren en av de största utmaningarna.

Kor vi minns

613 Malin var den första kon att vinna Sarapriset på Elmia när det infördes 2003. Efter det spolades hon – efter sin femte laktation – för embryo tre gånger och fick flera avkommor även den vägen.

Allt det och mycket mer i Husdju 6-7 med utgivningsdag 21 juni 2023.

Så läser du Husdjur

Husdjur finns också som e-tidning, med alla utgåvor sedan 2014. E-tidningen är sökbar och har även en uppläsningsfunktion. Här hittar du e-tidningen: Husdjur

E-tidningen ingår i alla prenumerationer. Här kan du teckna en egen prenumeration och få direkt tillgång till e-tidningen: Prenumerationstjänst (preno.se)