Vila-regler: Att ge kalk testas i nytt projekt

I ett nytt pilotprojekt kommer utvalda djurägare att själva få ge kalk vid kalvningsförlamning. Syftet är att ge underlag för en eventuell förändring av Vila-reglerna.

Text Camilla Olsson
Foto Linda Grimstedt

Den 1 november förra året trädde nya Vila-regler i kraft och det blev bland annat tillåtet att behandla fler sjukdomar. Men en efterfrågad del som saknades var behandling med kalk vid kalvningsförlamning. Nu startar Växa ett pilotprojekt där 50 Vila-anslutna besättningar kommer att få göra just detta.

Projektet omfattar både teoretisk och praktisk utbildning. Den praktiska delen kommer att ske i samband med Vila-besök av besättningsveterinären som bland annat kommer att utbilda gården i att sätta kanyl på friska djur.

— Syftet är att de som lär sig att sticka på friska djur också kan behandla sjuka, säger Helena Torkelsson, avdelningschef för djurhälsa på Växa.

Kontaktar Vila-kunder

Inom projektet får max 150 kor användas till att träna på momenten och 250 får behandlas. Projektet kommer antagligen att starta tidigt i höst och efter det pågå i max 18 månader eller tills 250 kor är behandlade.

Växa kommer att kontakta Vila-kunder och informera om projektet via företagets veterinärer.

— När vi är redo, vet vad det innebär i detalj att vara med i projektet och vad det kommer att kosta besättningarna så kommer vi att kontakta dem.

LÄS MER: Flera nyheter i Vila-reglerna

Fattar beslut om behandling

Deltagande besättningar kommer att få betala för kursavgift, träning och uppföljning.

— Gårdarna kommer också få dokumentera lite extra, men för övrigt är det som att det vore på riktigt.

Om en ko i en deltagande besättning drabbas av kalvningsförlamning kommer djurägaren själv att fatta beslut om behandling med kalk.

— Vissa kriterier måste uppfyllas för behandlingen och vi kommer att avgränsa exakt vad som ska gälla, exempelvis hur lång tid efter kalvning. Men uppfyller djuret kriterierna och djurägaren har gått utbildningen så är det eget beslut som gäller. Om det blir problem kan en gård alltid välja avbryta sitt deltagande.

Följer upp resultaten

Såväl under tiden som efteråt kommer fall där kor får behandling att noga följas upp. Efter att projektet är avslutat kommer Växa att sammanställa protokoll för alla kor. Eventuella svårigheter som djurägarna har haft när de har gett behandling, komplikationer hos djuren och djur som behöver få behandling av veterinär kommer att dokumenteras.

— Vi beslutar inte om ändring av reglerna men om det blir ett bra resultat kommer vi att uppvakta Jordbruksverket om det, säger Helena Torkelsson.

Så läser du Husdjur

Husdjur finns också som e-tidning, med alla utgåvor sedan 2014. E-tidningen är sökbar och har även en uppläsningsfunktion. Här hittar du e-tidningen: Husdjur

E-tidningen ingår i alla prenumerationer. Här kan du teckna en egen prenumeration och få direkt tillgång till e-tidningen: Prenumerationstjänst (preno.se)