Flera nyheter i Vila-reglerna

Att fler veterinärer kan vara kopplade till en besättning och digitala veterinärbesök. Det är några av de nya reglerna för Villkorad läkemedelsanvändning, Vila.

Text Camilla Olsson
Foto Ann Christin Olsson

Sedan 1 november förra året är Vila-reglerna ändrade och enligt Helena Torkelsson (tidigare Kättström), avdelningschef för Djurhälsa på Växa, innebär förändringarna att det blir tydligare att Vila är en del av det förebyggande hälsoarbetet.

– Man måste göra en besättningsutredning innan man får ansluta till Vila, så har det inte varit innan, säger hon.

Flera veterinärer i en besättning

En annan förändring är att upp till tre veterinärer kan vara kopplade till en besättning och jobba löpande tillsammans, tidigare var det endast en veterinär. Något som kan underlätta för gårdar som har veterinärbesök ofta, exempelvis varje vecka. Besöksintervallen av veterinär är dock detsamma som innan.

För att få ansluta till Vila Mjölk behöver gården en godkänd djurskyddsdeklaration. För mjölkproducenter finns också krav på olika nyckeltal inom djurhälsa. En förändring i de nya Vila-reglerna är att om en besättning inte klarar vissa nivåer inom nyckeltalen och en veterinär bedömer att orsaken är tillfällig så kan anslutningen till Vila ändå fortsätta.

– De öppnar också nu för att man får starta Vila i en besättning som har för hög kalvdödlighet om veterinären ser att man kommer att nå rätt nivå och har en åtgärdsplan för det, säger Helena Torkelsson.

Tillåter digitala veterinärbesök

En annan nyhet är att upp till 25 procent av veterinärbesöken får vara digitala. Fler symtombilder (när djurägaren ställer diagnos och i sin instruktion från veterinären har rätt att behandla) är också tillagda. Det handlar om klövsulesår, sommarsjuka och klövböld.

Regelverket är också uppdaterat med flera läkemedel som Vila-anslutna besättningar får använda i behandlingssyfte. Nytt är att sintidsbehandling numera ingår.

– Man tajtar till kraven på sintidsbehandling generellt. Veterinären måste fortfarande ha koll och utföra behandlingen. Det är tuffare antibiotikaregler i de nya sintidsreglerna och det ställs högre krav på vilka djur som ska behandlas, men för Vilagårdar blir det enklare att få behandla än andra, då de kan ingå i behandlingsinstruktionerna.

LÄS MER: 3 tips för bättre klövhälsa

Jobbar vidare med kalkfrågan

Att få ge kalk har har varit efterfrågat i Vila. Det har Växa jobbat för men det är inte med i de nya reglerna.

– Nej, det är en sak vi förde fram som förslag och vi jobbar vidare med det, säger Helena Torkelsson.

Att husdjurstekniker ska kunna få behandla cysta och i samband med det ge vissa läkemedel har också varit efterfrågat men är inte heller tillåtet i de nya reglerna.

– Husdjurstekniker får vaccinera för ringorm men reglerna öppnar inte för andra sjukdomar som det går att vaccinera mot. Husdjursteknikerna får inte heller delegera i två led och lämna vaccin till gården.

Jobbar för förändringar

Helena Torkelsson tycker att de nya Vila-reglerna går åt rätt håll. Samtidigt fortsätter Växa att jobba för fler förändringar. Viktigast tycker hon att det är att förändra andelen anslutna mjölkbesättningar.

– I dag får bara cirka 75 procent av de bästa mjölkbesättningarna vara anslutna. Efter det är möjligheten att få ge kalk viktigast att driva. Erfarenheten visar att Vila är förebyggande arbete och det har inte ökat antibiotikaanvändningen, så vi bedömer att det är ett bra arbetssätt och som har ytterligare utvecklingsmöjligheter.