Debatt: Ko med kalv – ett onödigt försök

Att låta kalvarna gå med korna i en modern lösdrift är riskabelt för både djur och människor. Det menar djurskötaren Sven Brandel som anser att det pågående försöket på SLU är onödigt.

SLU i Uppsala har ett försök om att låta kalvarna gå kvar med korna, även efter råmjölksperioden. Kalvarna ska alltså följa med korna ut i ladugården och lösdriften. Detta liknar en slags Mandelmanns-anda som jag anser är helt befängd. Det kommer att bli en salig mandelmassa av allting.

Risk för stress och skador

I ett inslag på TV kunde man se en ko med kalv i en tom lagård på SLU:s försöksgård utanför Uppsala. Men besättningsstorlekarna i Sverige ligger nu uppåt 100 kor i snitt. Hur får då kalvarna plats i detta? Jag är helt övertygad av att det kommer bli onödig stress för kor och kalvar, samt risk för klämskador i robotarna, då kalvarna kanske följer med korna in för mjölkning.

Spridning av mastiter

Det riskerar också att bli problem för skötarna att veta om korna inte gått in för mjölkning på grund av att de redan blivit diade eller för att de har blivit dåliga. Hygientänket som man alltid bör ha med sig spoileras också, då kalvarna sprider avföring i båssängarna där korna lägger sig. Det finns även en smittrisk då kalvarna inte alltid håller sig till sina egna mödrar utan kan sprida hastigt uppkomna mastiter i besättningen. Det finns ju en anledning till att mjölkmaskinerna spolas ur efter varje ko i robotarna.

Rent arbetsskyddsmässigt är det också helt befängt att ha massa kalvar med korna, då det kan finnas individer som kan snedtända och attackera djurskötarna för att försvara sin kalv. När det sedan blir dags att ta bort kalvarna blir det ett oherransliv i stallet.

Kalvar mår bra i egen avdelning

Dessa problem gäller inte bara i robotbesättningar utan även i övriga lösdriftssystem. Jag anser inte att det är något för kalvarnas fromma. En välskött, ej överbelagd, kalvammeavdelning är det bästa.

Jag skulle hellre se ett långtidsförsök med en stor grupp med olika inkalvningåldrar och dess överlevnad, hälsa och fertilitet. Till exempel en grupp med inkalvning 20-22 månader och en runt 24-26 månader. Eller ett försök med nya bättre behandlingsformer av E-Coli nu när Baytrilen är borta och veterinärerna bara rekommenderar täta ur mjölkningar, vilket sällan ger tillfredsställande resultat.

Sven Brandel, kogubbe, Säby gård, Järna

SLU svarar: Stort intresse för projektet 

Läs också:

Vi mjölkbönder: Tockarp satsar på ko med kalv

Ledare: Ko med kalv – snart i ett stall nära dig