Framtiden behöver hållbar energi

Lantbruket behöver hållbara lösningar för sitt energibehov. Lisbeth Karlsson reflekterar över utvecklingen.

Text Lisbeth Karlsson

Att få upp solpaneler på huset blev ett lyft för min ekonomi, det är helt klart. I synnerhet i år när kostnaden för elektricitet har skenat. Samtidigt har priset på drivmedel också dragit iväg, så att kreditgränsen för bensinkortet överskrids varje månad. Det svider att betala den fakturan och får mig att fundera på om det är dags att byta bil. Kanske till en elbil som jag kan ladda med ”min egen” el.

Jag funderar dock kring hållbarheten, miljövänligheten och säkerheten i de batterier som används i elbilar. Samtidigt som jag jobbar i en bransch som på allt fler ställen i landet producerar biogas till drivmedel för fordon. Det kan vara mer hållbart för mig att satsa på en biogasbil, som skulle bidra till en cirkulär ekonomi istället för den linjära som ännu präglar vårt samhälle.

Det pågår spännande forskning på hur rötrester från biogasanläggningar antingen kan kväveboostas för att minska behovet av mineralgödsel eller urlakas på fosfor för att minska övergödningsproblematiken i djurtäta områden. Om detta kan du läsa mer längre bak i tidningen.

Intresset för egenproducerad sol- och vindel, samt för biogasanläggningar, har ökat inom det svenska lantbruket de senaste åren. Intresset för att också utnyttja den elen och biogasen i produktionen ökar även det.

Att fossila drivmedel inte har någon framtid är väl de flesta överens om, och nu står såväl privatpersoner som företag och samhälle inför svåra vägval när det gäller med vilken metod personbilar, traktorer och inomgårdsmaskiner ska fås att rulla. Förmodligen är det så att det kommer att finnas flera hållbara alternativ i framtiden. Den första biogasdrivna traktorn har lanserats på den svenska marknaden och utbudet av eldrivna inomgårdsmaskiner ökar stadigt. Utveckling av såväl eldrivna som ammoniak- och vätgasdrivna traktorer pågår.

Med maskiner som drivs av förnyelsebar energi och drivmedel förbättras också vår krisberedskap, i synnerhet med den omvärldsutveckling vi sett det senaste halvåret. Men utvecklingen kostar. Det är en utmaning för våra politiker att på ett väl avvägt sätt driva på övergången, oavsett om det är till el, biogas, vätgas eller ammoniak.

Och där står jag och kan inte välja. Min jakt på den optimala och hållbara privatbilen fortsätter.