Smittskydd är svinviktigt

Vikten av ett gott smittskydd är högaktuellt i och med utbrottet av afrikansk svinpest i Västmanland. Gårdar som redan kommit långt i arbetet har en fördel den dag en smitta bryter ut, skriver Linda Grimstedt i sin ledare.

Text Linda Grimstedt

Sommaren 2023 blev tuff för stora delar av det svenska lantbruket. Men i Västmanland utvecklade den sig till en mardröm. Innan vadarstövlarna ens tagits av efter inspektion av dränkta spannmålsfält kom nyheten om att den afrikanska svinpesten brutit ut i området kring Fagersta.

Arbetet med att begränsa och eliminera smittan pågår och den totala omfattningen av de restriktioner som införts är för tidigt att summera. Men att det kommer att bli en tuff tid för lantbruksnäringen i området (och låt oss hoppas att det stannar där) under lång tid framöver är inte svårt att förstå.

Som tur är fanns bara ett fåtal mindre grisbesättningar finnas i området. Men beskedet från veterinärinspektör Maria Cedersmyg på Jordbruksverket var glasklart när LRF kött under utbrottets första dagar arrangerade ett lunchseminarium om utbrottet. Den grisgård som inte kan hålla sina djur på ett smittsäkert sätt kommer tvingas slakta hela besättningen för att skydda de andra. ”Vi måste offra dem som inte lever upp till baskraven” konstaterade hon. Några dagar senare kom beskedet att samtliga tamgrisar i området skulle slaktas i förebyggande syfte.

För mjölkgårdarna blir utbrottet en omedelbar påminnelse om vikten av att ha goda rutiner för smittskydd. Under lunchseminariet visade veterinär Johanna Fjelkner från Gård och djurhälsan en bild över hur många smittskyddskriterier som de grisgårdar som är anslutna till programmet Smittsäkrad besättning redan uppfyller. Dessa har ungefär hälften så många punkter kvar att åtgärda innan de kan få dispens för att leverera sina djur till slakt, som de som behöver börja från noll.

LÄS MER: Bättre smittskydd kan bromsa spridning av RS-virus

Goda rutiner är en vanesak och något som behöver tillämpas och justeras dagligen för att kännas naturliga och enkla. De tar naturligtvis både tid och arbete att införa, men hjälper både till att hålla nere det dagliga smittrycket i besättningen och att skydda gården vid ett större utbrott av smitta i närområdet.

Det säger sig självt att det går fortare att blockera ett hot utifrån om en kan gå direkt till steget stängsling och besöksförbud, än om en behöver börja med att bygga omklädningsrum och ta fram basala hygienrutiner.

Hur den afrikanska svinpesten utvecklar sig och vad dess konsekvenser kommer att bli för lantbruket i allmänhet och grisproduktionen i synnerhet återstår som sagt att se. Men redan så här i början finns kollegor för vilka detta riskerar att bli droppen som både bildligt och bokstavligt får bägaren att rinna över. Är du den personen – be om hjälp. Ser du den personen – räck ut en hjälpande hand.