Tekning på ny planhalva

Tillgången på mjölkråvara globalt har gjort flera kraftiga svängningar de senaste åren. Nu minskar produktionen i världen, samtidigt som invägningen i Sverige ökar och mjölkpriset stiger. Det blir som en tekning på en ny planhalva, skriver Linda Grimstedt i sin ledare.

Text Linda Grimstedt

”Det svänger snabbt i hockey” är ett väl beprövat uttryck. Och det gäller även mängden producerad mjölk i världen. Visst, det går inte på en vecka att slå på eller av den globala mjölkkranen. Men för att grundas i en bransch som bygger på långsiktighet går det ändå relativt fort för tillgången på mjölkråvara att gå från underskott till överskott och tillbaka mot underskott igen.

Efter ett 2022 med högre efterfrågan än tillgång på mjölk, började 2023 med ett överskott i världen. Höga avräkningspriser hade gjort vad höga avräkningspriser gör – stimulerat ökad produktion. Sen gjorde sänkta avräkningspriser sitt jobb och produktionen minskade.

Väder, politik och knott

Men prisfallet är inte hela orsaken till att mjölken sinade. För världsmarknaden har också fått hjälp – eller stjälp, beroende på hur en ser det – av väder, politik och knott. Bland annat har de södra delarna av Europa haft svår torka som sänkt produktionen. Nederländerna har dubbla utmaningar med såväl klimatrestriktioner som ett utbrott av blåtunga. Och i Norge gav sommaren liknande förutsättningar i växtodlingen som i Sverige.

Under hösten har norska mejeriet Tine fått in mindre mjölkråvara än väntat och nu sker det ovanliga att den norska mjölkkvoten höjs. Samtidigt sänker landet tullarna för att kunna importera mjölkpulver tills invägningen är i balans igen. Norska mjölkbönder är uppmanade att göra vad de kan för att öka produktionen och snarast möjligt täppa igen det öppna importhålet.

Svenska pendeln börjar svänga

I Sverige har mjölkproducenter under förra året verkligen gjort sitt bästa för att möta det höga kostnadsläget med intäkter från mjölken. Även om betalningen sjönk under året så kom den aldrig ner på samma nivå som 2021. Mjölkinvägningen har legat stadigt över femårssnittet. Men i november var den för första gången under året lägre än samma månad året innan.

Det återstår att se om signalerna om ökat mjölkpris är starka nog för att bromsa pendeln, nu när den börjat svänga även här. Som företagare gäller det fortsatt att vara på tå, räkna och räkna en gång till för att hitta sin egen väg genom de ekonomiska utmaningarna. Om världsmarknaden håller mjölkpriset uppe samtidigt som räntenivån blir mildare kan det bli riktigt intressant.

En tidning full av inspiration

I Husdjur 1 2024 möter vi mjölkgårdar som kommit olika långt på sin väg som företagare. Experter ger råd om allt från att vara ung och nystartad till hur du kan hantera räntan framöver.

Vi hoppas att det ska ge dig massor av positiv inspiration för det kommande året!

Så läser du Husdjur

Husdjur finns också som e-tidning, med alla utgåvor sedan 2014. E-tidningen är sökbar och har även en uppläsningsfunktion. Här hittar du e-tidningen: Husdjur

E-tidningen ingår i alla prenumerationer. Här kan du teckna en egen prenumeration och få direkt tillgång till e-tidningen: Prenumerationstjänst (preno.se)