Generationer från bygden

På Nackunga gård läggs stort fokus på vallskörden och kalvarna som ses som grunden för mjölkproduktionen. I ladugården arbetar en riktig djurskötarfamilj.

Text, Foto Linda Grimstedt

FAMILJ: Jan-Christer ”Tummen” Carlsson, 61. Hustrun Jaana och sönerna Jesper, Joakim, Jonas och Jacob. Bara Jan-Christer är verksam i mjölkproduktionen.

KOM IN I YRKET: Familjen har varit arrendatorer från kyrkan i 100 år. Tummen tog över tillsammans med föräldrarna 1984. Nackunga hade då brunnit ned, byggts upp och slagits ihop med familjens dåvarande gård som de fick köpa loss.

ANSTÄLLDA: Göran Brodin, förman som just nu är sjukskriven, hans bror Gunnar Brodin samt Görans dotter Emma Brodin. Familjen har varit djurskötare i trakten i generationer.

ARBETSFÖRDELNING: Tummen kör fram foder samt sköter växtodlingen. De anställda sköter ladugården. Mjölkar med 12-timmarsintervall klockan 04 samt 16.

BESÄTTNING: 61 mjölkande holstein och SRB. En jersey. Avkastning 11 200 kilo ECM. Tjurkalvarna säljs. Kvigor föds upp till två månader och säljs sen till kvighotell. Köps tillbaka dräktiga.

BYGGNADER: Mjölkstall uppbundet kortbås byggt 1983. Tre rader med skrapgång i mitten. Kalvar hålls i ensambox i två månader. Sinkostall med 12 platser i långbås.

UTFODRING: Exakthackat ensilage och kross sex gånger per dag. Kraftfoder med kross, koncentrat och mineraler fem gånger per dag. Allt foder vägs. Hö körs ut manuellt vid behov. Kalvar får helmjölk och fri tillgång till hö samt ensilage så mycket de vill äta. Toppar med kross så mycket kalvarna vill och tål äta.

DJURHÄLSA: Celltal runt 200 000. Blev bättre med nytt vatten från borrad brunn. Har haft lite problem med klövspalt under betesperioden. Foderbord ute på betet och funderar på att sätta in klövbad där.

KO VI MINNS: 666 Sigrid, ”Sexiga Sigrid”. Svarade alltid på tilltal och talade om när hon ville bli ryktad.

INVESTERINGAR: Två nya plansilofack för 10 år sen. Ger enkel foderhantering som alltid fungerar.

FRITID: Hängiven motorcykelåkare. En av tolv ”gubbar” i Akar MC. Har köpt husbil. En vecka vår och höst utomlands. Cirka 4 veckors semester totalt. Vice ordförande i LRF-avdelningen.

Vi mjölkbönder – Nackunga

Gård: Nackunga gård i Hölö, Stockholms län.

Växtodling: 350 hektar växtodling, varav 85 hektar vall. Spannmålsodlingen består av höstvete, oljeväxter och de senaste åren majs. Kommer troligen inte så majs i år. 82 hektar skog. Ensilaget slås med slåtterkross, 7 meter. Strängläggare och hackvagn.

I juni 2020 fanns det 38 företag med mjölk­produktion i Stockholms län. Källa: Jordbruksverket