Stafettpinnen går vidare

Generationsskifte pågår! Nu vill de unga satsa på att bygga för 200 kor.

Text, Foto Lisbeth Karlsson

FAMILJ: Anders Nilsson, 55, Carina Nilsson, 55 samt dottern Ida Lindberg, 28 med maken Niclas Lindberg 26 och barnen Gabriel, 2 och Kally, 8 månader (4 månader när bilden togs).

ARBETSFÖRDELNING: Generationsskifte pågår. Anders och Carina arbetar utanför gården. Ida är mammaledig och Niclas arbetar på gården samt med entreprenad.

BESÄTTNING: 42 årskor, jersey 15% och holstein 85%. Vill öka antalet jersey.

PRODUKTION: Konventionell mjölkproduktion, medelavkastning 10 855 kilo ECM med 4,2 % fett och 3,4 % protein. Tjurkalvar säljs till vidare uppfödning.

DJURHÄLSA: Celltal 184 000 celler per milliliter.

FRUKTSAMHET: Inkalvningsålder 23,8 månader, kalvningsintervall 12,4, lite kortare på förstakalvarna 11,8 mån, en medveten strategi.

BYGGNADER: Uppbunden ladugård ombyggd 1991 från 20 bås till 40 platser för mjölkkor. Sommartid sedan 2003 djupströbädd för korna. Svinstall byggdes om till ungdjursstall 1989, spaltboxar, fem per box. Småkalvar i ensamboxar till avvänjning i kostallet.

UTFODRING: Utfodrar 2 gånger per dag. Använder syra sommartid om det är varmt. Samma fullfoderfoderstat året om för korna. Två mixer sommartid, vintertid tre. Två för korna och en (vintertid) för sinkor och dräktiga kvigor. Komix optimerad för 30 kilo mjölk. Ensilage, majs, rapshalm och vetehalm, spannmålskross, åkerböna, salt och mineraler. Helsäd när det finns. Kalvar får pulvermjölk från 2 veckor till 2 månader. Jerseykalvar ges helmjölk, de klarar inte pulvermjölken.

AVEL: Ida gör semineringsplan. Fokus på juver, bra ben och halter. Mycket könssorterat, 70 procent kvigor föds. Har ambition att sälja kvigkalvar.

KO VI MINNS: 525 Josse, en holstein som ställts ut av Ida. Dålig som förstakalvare efter svår kalvning som höll på att kosta henne livet. Blev 6:e kalvare.

INVESTERING: Köpte ny traktor ifjol. Det finns även behov av en ny fullfodervagn.

FRITID: Niclas tävlar i varpa. Fritiden ägnas även med familj och vänner – de är viktiga för oss!

FRAMTIDEN: Ida och Niclas har en vision om att ha fler kor, men det hänger på hur det blir med det femåriga arrendet.

Målet är cirka 200 kor och mjölkning i grop.

Vi mjölkbönder – Gerete Follingbo

Gård: Gerete gård, Follingbo socken, Visby kommun, Gotland.

Växtodling: Brukar sammanlagt 75 hektar åker, 8 hektar bete samt 70 hektar skog. Odlar 35-40 hektar vall, cirka 10 hektar åkerböna, dessutom spannmål (durumvete, höstvete och höstkorn) och majs (cirka 6 hektar). Plansilo för 1:a och 3:e vallskörd, rundbalar 2:a skörd.

I juni 2019 fanns det 143 företag med mjölk­produktion i Gotlands län. Källa: Jordbruksverket