Grön gård gasar på

Familjen Persson-Karlsson vill bli mer självförsörjande och satsar på hållbar mjölkproduktion där gödseln kan förädlas till elektricitet i en biogasanläggning.

Text, Foto Lisbeth Karlsson

Familj: Lars Persson, 62 och Kerstin Karlsson, 58 samt sonen Patrik Persson, 34. Dessutom sönerna Björn, 32 och Johan, 31, samt dottern Thea, 25, som hjälper till vid behov.

Anställda: Djurskötaren Linnéa Östlund.

Besättning: Cirka 65 årskor, 1/3 svarta och 2/3 röda, samt 70 tackor med lamm (både vår- och höstlammning).

Produktion: Ekologisk mjölkproduktion, cirka 9 500 kilo ECM per ko och år.

Aktuella: Patrik blev utsedd till Årets gröna företagare i Kil i år för sitt miljöarbete. Har som mål att fortsätta föräldrarnas strävan att göra gården mer självförsörjande.

Stall: Byggt 2010 med liggbås och skrapgångar för kor och ungdjur. En robot på ena halvan och ungdjur på andra halvan. Alla djur under samma tak, kalvarna i foderlada i halmströade boxar om sex kalvar. Knarrhultssystem och halmströ.

Investeringar: Ska bygga tak och väggar över plansilon och installera en begagnad biogasanläggning som ska ge elektricitet.

Utfodring: Övergång till treskördesystem gav bättre grovfoder. Dragit ner på koncentratet, ger 1 kilo pressad raps och 2,5 kilo koncentrat till högmjölkarna. Stationär mixervagn samt rälshängd, batteridriven fodervagn. Fyra kraftfoderstationer. Ungdjur får lite kraftfoder med hink upp till nio månaders ålder. Därefter endast grovfoder.

Ko vi minns: Förstakalvaren 46 Olivia (Johnny-Eneby), köpt på auktion 1988, efter en av de första kanadensiska ayrshireimporterna. Hon blev dyr och kärran tappade ett hjul under hemfärden. Fick en kviga och fem tjurkalvar och har 20–25 djur av den linjen.

Fritid: Tycker om att besöka saluhallar och prata om mat. Patrik ägnar sig åt jakt och fiske.

Utmaningar: Myndighetskontroller behöver samordnas. Har haft tre besök, fem kontroller, sedan i december.

Framtiden: Är mitt i generationsskifte. Föräldrarna är oerhört stolta över att Patrik vill fortsätta satsningen på hållbart lantbruk.

Vi mjölkbönder – Höglunda gård

Gård: Höglunda gård i Kil, Värmland. 

Areal: 280 hektar varav 50 hektar bete, 70 hektar spannmål (inklusive 10–15 hektar åkerböna och lupiner) och resten vall, varav 100 hektar intensiva skördar. Resten blir sinkofoder och till större kvigor.

I juni 2021 fanns det 72 företag med mjölk­produktion i Värmlands län. Källa: Jordbruksverket