Snart dags för mjölkveckan

Under andra halvan av oktober arrangerar Sveriges lantbruksuniversitet mjölkveckan. Nu är programmet klart för evenemanget som hoppas på en fortsättning kommande år.

Text Lisbeth Karlsson
Foto Privat

Mjölkveckan arrangeras i år för sista gången inom forskningsprogrammet Hållbar produktion och konsumtion av mjölk. Konferensdagen den 25 oktober är en avslutning för programmet med en presentation av de forskningsprojekt som har ingått.

Hoppas på fortsättning

Diskussioner pågår, bland annat med Stiftelsen lantbruksforskning, för att mjölkveckan ska leva kvar även kommande år.

– Blir det en fortsättning kommer syftet även i fortsättningen vara att utgöra en mötesplats där aktuell forskning och kunskap lyfts fram och diskuteras till nytta för svensk mjölkproduktion, säger Margareta Emanuelson, universitetslektor vid lantbruksuniversitetet.

Via webb eller på plats

Liksom tidigare år går det att följa konferensen både via webbsändningar och på plats vid SLU Ultuna. Veckan inleder med webbinarier på tisdagen där bland andra Elisabet Nadeau från Hushållningssällskapet i Sjuhärad och SLU kommer att redovisa kring de vallfoderförsök som har genomförts och som pågår just nu.

I samband med torkan 2018 inleddes flera arbeten för att hitta foderalternativ då det uppstår grovfoderbrist. Forskarna Torsten Eriksson och Bengt-Ove Rustas kommer att presentera resultat från utfodringsförsök med alternativa grovfoder – ångexloderat björkspån och ensilerad vass.

– Vid konferensdagen den 25 september kommer Carin Martiin och Johan Karlsson att sammanfatta utvecklingen de senaste 30 åren. Dessutom presenteras alla de projekt som genomförts inom ramen för forskningsprogrammet, säger Margareta Emanuelson.

Hållbar mjölk

Lite nytt blir det också från Pernilla Tidåker, SLU, och Christel Cederberg från Chalmers kring vilka indikatorer och rekommendationer som kan vara användbara för att värdera en miljömässigt hållbar mjölkproduktion. Ulf Sonesson och Marta Bianchi från RISE redogör för vilka utmaningar mjölken har som en del i en hållbar kost. Konferensdagen rundar av med en paneldiskussion kring hur framtiden för en hållbar svensk mjölkproduktion kan se ut.

Veckan avslutar med ytterligare en webbinariedag då fokus ligger på avel för bättre fruktsamhet med Patricia Ask-Gullstrand samt ljus till kor med Sofia Lindkvist, båda från SLU.