Ställer om från ekologiskt till konventionellt

Efter 14 år som ekologiska ställer Bröderna Sjölander i Fröberga AB nu om till konventionellt. För att utnyttja rötresten från biogasen behålls en del ekologisk areal i ett separat bolag.

Text, Foto Linda Grimstedt

ÄGARE OCH ANSTÄLLDA: Bröderna Johan, 41, och Erik, 38, Sjölander. På gården finns också pappa Sture Sjölander, matansvarig, förman Elisabet Nilsson, djurskötarna Alicia Benzinger och Johanna Ahnstedt samt maskinföraren Robert Carlsson.

KOM IN I YRKET: Familjegård sedan minst 1700-talet. Båda har gått på Vretaskolan, Johan har läst till lantmästare på Alnarp. Gjorde generationsskifte 2007, tog över efter far och farbror.

BESÄTTNING: Blandad besättning 70/30 holstein/SRB, ökande andel svart. Sparar cirka 30 korsningskvigor per år till slakt, tjurkalvar säljs direkt. 120 årskor, totalt 200–220 djur.

PRODUKTION: 10 500 kilo ECM förra kontrollåret. Har minskat från 11 000 på grund av att de dragit ner på dyrt kraftfoder. Siktar på att öka med konventionell drift. 4 procent fett, 3,7 procent protein.

STALL: Lösdrift byggd 2008. 33×42 meter med 4+3 liggbåsrader. Två Lelyrobotar. Brett stall för att kunna bygga ut på längden senare. Hela skrapgångar med gummimatta, gummispalt framför robotarna.

FODER: Ensilage, spannmål, Expro, salt och mineral i stationär mixer och lägger ut med bandfoderfördelare. Färdigfoder i robotarna. Kalvar får helmjölk i kalvamma, åtta kilo per dygn.

AVEL: Växa gör seminplan, djurskötarna seminerar. Seminerar med 40 procent köttras, vanliga doser till resten. Räcker till 30 procent rekrytering. Inkalvningsålder 23 månader, kalvningsintervall 12 månader. Blev repromästare i Växas Norrköpingskrets 2020.

DJURHÄLSA: Celltal mellan 100 000 och 200 000. Har haft en del E-colimastiter och har ändrat många rutiner. Vaccin har gett färre E-colimastiter och korna blir inte lika dåliga. Klövbad med madrass efter roboten har förenklat rengöringen av klövar.

INVESTERINGAR: Biogasanläggning 2017 som betalat av sig det senaste året. Köpt fläktar som ska installeras. Ny verkstol för att snabbt kunna åtgärda hältor. Investerar mycket i växtodlingen och maskiner till den.

FRAMTID: Vill trimma produktionen med samma djurantal.

Vi mjölkbönder – Bröderna Sjölander i Fröberga AB

Gård: Fröberga, Söderköpings kommun, Östergötlands län.

Växtodling: Brukar 700 hektar, varav 200 hektar egen mark. Odlar vall, raps, åkerböna och spannmål. Omsätter mer i växtodlingen än på mjölken, men allt är en helhet.

I juni 2022 fanns det 177 företag med mjölk­produktion i Östergötlands län. Källa: Jordbruksverket