Snart beslut om europeisk avelsvärdering

Förarbetet inför en eventuell gemensam europeisk avelsvärdering går in på sluttampen. Senast den 31 mars ska de tänkta medlemsländerna ta beslut om ifall de ska gå vidare in i nästa fas.

Text, Foto Linda Grimstedt

Det var i början av sommaren förra året som avelsorganisationer i länder som Tyskland, Frankrike, Spanien och Nederländerna samt de nordiska länderna skrev på avsiktsförklaringen kring att utreda ett samarbete kring sin avelsvärdering. Samarbetet går under namnet EBE, European Bovine Evaluation.

Planen var att vara klar med utredningen till årsskiftet, men tidsplanen har nu blivit förlängd till den 31 mars. Under den här tiden har samarbetsländerna haft arbetsgrupper kring frågor som styrning, ekonomi och rättigheter. Förslagen har diskuterats i respektive land och sedan förts tillbaka till arbetsgrupperna.

Viktigt skydda data

En viktig fråga har varit att se till att få ut så mycket som möjligt av en gemensam europeisk avelsvärdering. En annan att skydda det arbete som redan är gjort med den nordiska genetiken.

– Grundtanken är att bli en stark europeisk aktör, även i konkurrensen med Nordamerika. Vi måste kunna dela data med varandra och ändå hålla den skyddad, förklarar Anna Samuelsson, vice ordförande i Växa och svensk representant i NAV, Nordisk avelsvärdering.

På nordisk nivå har diskussionerna gällt bland annat för- och nackdelar med att såväl gå med i EBE som att inte göra det. Det har också handlat om kostnader, vilka kan bli höga i samband med uppstarten.

– Vår analys visar att kostnaden riskerar att bli ännu högre om vi ska fortsätta göra avelsvärderingen utanför EBE, för vi måste ju ändå fortsätta att utveckla, säger Anna Samuelsson.

LÄS MER: Single step ska ge bättre analys

Liknar samarbete i NAV

En annan fråga är hur det nordiska inflytandet ska bli säkrat. De nordiska länderna skulle vara medlemmar i EBE var för sig, men kommer inte att få en varsin röst. Där handlar det enligt Anna Samuelsson om att hitta bra formuleringar i stadgar och övriga styrdokument. En fördel är att de nordiska länderna redan samarbetar på ett liknande sätt i NAV.

– Med en samlad nordisk röst kommer vi kunna ha ett fortsatt starkt inflytande på avelsvärderingen.

Diskussionerna har också handlat om hur små raser, som SRB, inte ska förlora i styrka i en större kontext. Anna Samuelsson påpekar att EBE, om det blir av, kommer att omfatta flera sådana små och medelstora raser från de andra länderna vilket gör att fler är måna om att säkra utvecklingen även för dessa.

Vill att alla ska med

Senast den 31 mars måste samtliga länder alltså ha gett klartecken till att gå vidare till nästa fas i samarbetet. Det innebär att påbörja etableringen och anställa en koordinator. Om något land säger nej till att gå med behöver det göras en ny diskussion. Ambitionen är att få med alla länder.

– Den stora fördelen är att vi skulle bli fler som delar på utveckling och kostnader och att vi blir en starkare aktör. Det handlar också om att vara attraktiv som arbetsgivare och locka de främsta experterna, säger Anna Samuelsson.

Nordiskt samarbete fortsätter

Om utvecklingen av en europeisk avelsvärdering går vidare till nästa fas kommer det nordiska samarbetet i NAV ändå fortsätta under en längre tid för att inte tappa fart i väntan på att EBE är helt färdigutvecklat. Avelsmål och totalindex kommer även i framtiden att bli beslutade och beräknade på nordisk nivå.