Antalet vaccindoser ökar

Förskrivningen av vaccindoser till nötkreatur har mångdubblats på tio år. På Torps lantbruk har vaccinering för att få friskare djur blivit den sista pusselbiten i det förebyggande smittskyddsarbetet.

Text Lisbeth Karlsson

Användningen av vacciner till nötkreatur har ökat de senaste tio åren, från drygt 202 000 vaccindoser under 2013 till drygt 911 000 doser under 2022. Vaccinering har blivit ett viktigt verktyg i det förebyggande djurhälsoarbetet, men det är ett verktyg som ska användas som komplement när andra hygien- och smittskyddsåtgärder redan är på plats.

– Vaccinering är ingen snabb lösning på problem man har i besättningen. Att vaccinera är en av bitarna i ett pussel och ska alltid användas i kombination med andra åtgärder, säger Lena Stengärde, veterinär vid Växa.

– Sätter man in vaccinering utan att genomföra några andra åtgärder, som att förbättra sina rutiner och få till ett bra smittskydd samt en bra hygien, då är det i princip bortkastade pengar, säger Josef Dahlberg, veterinär och forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Sålda vaccindoser för nötkreatur 2013-2022
Sålda vaccindoser för nötkreatur 2013-2022. Källa Jordbruksverket.

På senare år har flera vaccin mot juverinflammationer orsakade av E. coli, Staf. aureus och Strept. uberis tagits fram.

– Mastitvaccin är lite av en helig graal för mastitforskare. Det har visat sig vara ganska svårt att ta fram vaccin, men det finns några vaccin på marknaden, säger Josef Dahlberg.

Vaccinerar mot mastit

En av de gårdar som använder vaccinering för att få friskare djur med gott resultat är Torps lantbruk i Månstad. Där vaccineras kalvar sedan många år mot bland annat ringorm och RS-virus. Sedan några år har de även vaccinerat korna mot juverinflammation, efter utbrott av dramatiska klebsiellamastiter. Med vaccinering har juverhälsan förbättrats.

En annan positiv effekt av vaccinationerna är att veterinärkostnader och den totala läkemedelsförbrukningen har minskat. Gården är med i Vila och vid ett av besättningsveterinärens senaste besök konstaterades att förbrukningen av till exempel penicillin nästan är försumbar.

Läs mer om Torps djurhälsoarbete och experternas råd kring vaccinering i Husdjurs e-tidning.

Så läser du Husdjur

Husdjur finns också som e-tidning, med alla utgåvor sedan 2014. E-tidningen är sökbar och har även en uppläsningsfunktion. Här hittar du e-tidningen: Husdjur

E-tidningen ingår i alla prenumerationer. Här kan du teckna en egen prenumeration och få direkt tillgång till e-tidningen: Prenumerationstjänst (preno.se)