Säker sommar för gårdens ungdomar

Ska ditt eget eller andras barn arbeta på gården i sommar? Då finns det många regler att ta hänsyn till. Här är råden för att ge barnen en säker sommar på gården.

Text, Foto Torbjörn Esping

Många arbetsuppgifter på en mjölkgård är spännande. Och till föräldrarnas glädje, och drömmar om att nästa generation ska ta över livsverket, vill många barn gärna hjälpa till och vara delaktiga i gårdens arbete.

Men sommarjobbet på gården kan vara farligt. En del arbeten är enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter riskfyllda och inte är tillåtna för minderåriga, alltså barn under 18 år, som inte har rätt utbildning.

Det gäller till exempel arbete med farliga djur, mjölkning i karusell och att köra traktor eller lastmaskin.

Skyddas från skada

Lagstiftningen utgår från att barn och ungdomar inte ska komma till skada i arbetet. Det handlar dels om att arbete inte ska få vara fysiskt tungt eller riskfyllt. Men också att minderåriga inte ska utsättas för situationer som är stressiga, hotfulla eller otäcka.

Risken att komma till skada i arbete är allmänt större för minderåriga. De är inte lika erfarna, inte lika fysiskt och psykiskt starka, och kan ta skada av saker som en vuxen kan hantera bättre.

– Vuxna kan sätta sig in varför någonting är farligt, på ett sätt som barn inte kan, säger Linda Lindblad på Arbetsmiljöverket.

Förbjudna arbetsmoment

Det finns mycket som minderåriga inte får göra på mjölkgården, om de inte har utbildning eller körkort:

 • Skärning eller svetsning.
 • Maskindrivna lyftar med last över 25 kilo.
 • Vinkelslip.
 • Stenkap.
 • Maskiner där rörliga delar kan nås – transportanläggningar.
 • Motorredskap för flyttning av gods.
 • Fyrhjuling.
 • Traktor.
 • Slutet utrymme – silo, brunn.
 • Arbeten som kräver andningsskydd – mögel, gaser.
 • Starka disk- och rengöringsmedel.
 • Farliga djur – nykalvad ko och tjur.
 • Starkt styrt arbete – mjölkningskarusell.

Källa: Gröna arbetsgivare

Huvudregeln är att barn under 13 år inte ska arbeta alls. Men i en familj som inte har andra anställda kan det yngre barnet få jobba med mycket lätta och ofarliga arbetsuppgifter.

Det kan till exempel vara trädgårdsarbete, lättare manuell sådd och plantering, frukt- och bärplocking och lätt utfodringsarbete.

Lättare arbete

Lite äldre barn mellan 13 och 16 får sättas på lätt och ofarligt arbete, som inte innebär stort ansvarstagande eller är fysiskt eller psykiskt tungt. Det spelar ingen roll om det är avlönat eller oavlönat. Till exempel mjölkning, som innebär hantering av kor och maskindelar, är inte tillåtet.

– De kan exempelvis hjälpa till att utfodra kalvarna, rensa ogräs och måla staket, säger Camilla Backlund, arbetsmiljöexpert på Gröna arbetsgivare.

Hon tror att det ibland kan bli svårt att få ihop meningsfulla arbetsuppgifter för hela dagar.

– Men man kanske inte behöver jobba så många timmar per dag, det brukar vara attraktivt att kombinera att både ha ledigt och att jobba och tjäna lite pengar.

Mer rejält från 16 år

Från det år barnet fyller 16 år är det tillåtet med mer rejält arbete. Då får ungdomen ta normalt ofarliga arbeten. Och kan jobba med de andra anställda.

– Man ska tänka på att inte ge barnet några privilegier, då blir det inte så bra i arbetsgruppen, säger Jörgen Gustavsson, ombudsman på Kommunal.

Men det gäller att göra en bedömning. Dels av vilka arbeten på gården som är farliga och riskfyllda. Dels av personen man ska anställa.

– Man får göra en bedömning av den minderårigas fysiska och psykiska mognad, säger Camilla Backlund.

Hon betonar också att den minderårige ska ha en handledare och få en introduktion. Och att det är bra att följa upp om barnet klarar av arbetet.

Mycket som inte är tillåtet

Men det är alltså många arbeten som anses för riskfyllda om man är under 18 år. Och som gör det svårt för minderåriga att gå in och göra samma jobb som andra vuxna anställda.

– Det är ganska mycket som är förbjudet. Det blir att man inte ens törs anlita någon, och det är väldigt synd, vi vill ju ändå att ungdomar ska få komma ut och fatta tycke för de gröna näringarna, säger Camilla Backlund.

Så till pengarna. Det första att tänka på är att lön till egna barn under 16 år läggs ovanpå företagsledarens lön i företaget. Och lönen får inte dras av. Föräldern får alltså skatta för barnets lön.

Kollektivavtalet guidar

Är barnet över 16 år får lönen inte överstiga en marknadsmässig lön, då får föräldern skatta för den överskjutande delen.

Tjänar ungdomen mindre än 20 100 kronor under året behöver hen inte betala skatt.

Den lägsta lönen som finns i kollektivavtalet är 16 000 kronor i månaden för en 16-åring. Det motsvarar 71 kronor i timmen efter skatt, räknat på en heltid.

För en 18-åring ligger lägstalönen på cirka 19 000 före skatt, eller 83 kronor i timmen efter skatt.

– Se till att ha ett kollektivavtal på gården, då vet man vilka löner som gäller och att det finns försäkringar som täcker de anställda, säger Jörgen Gustavsson.