Planerar för generationsskifte

Mjölk, mellankalv och spannmål till avsalu – det är Sjölunda gårds tre ben. Men mjölken kommer att väga tyngre i framtiden, om det blir en ny lösdrift.

Text, Foto Ann Christin Olsson

Familj: Per och Annika Torstensson, 64 och 65 år. Vuxna barnen Johan, Pernilla och Louise Torstensson, 39, 37 och 33 år.

Kom in i yrket: Pers föräldragård, tog över den 1982, först ihop med sin bror, och sedan köpte Per den av kyrkan 1985. Han har alltid velat bli bonde, gått grundkursen på Stenkvista. Louise har gått jordbrukslinjen på Ökna.

Arbetsfördelning: Annika jobbar utanför gården som förskollärare. Pernilla jobbar på en redovisningsbyrå men sköter gårdens bokföring. Per sköter gården ihop med Louise som är anställd plus hjälp av ett par deltidare.

Besättning: 42 årskor, SRB. 11 718 kilo ECM per ko och år, 4,8 procent fett och 3,8 procent protein. Celltal 200 000.

Stall: Uppbunden ladugård, kortbås. Kvigor och mellankalvar i spaltboxar.

Utfodring: Vill ha bra grovfoder och få korna att äta mycket grovfoder. Både plansiloensilage och hö. Maxgiva 7,5 kilo spannmål och 6,5 kilo koncentrat.

Investeringar: Senaste investering är solceller i mars 2022, en lönande investering. Innan dess byggdes ett nytt mjölkrum och kalvstall, klart 2020. Det är väl tilltagna ytor inför planerna på en lösdrift med två mjölkrobotar. Tanken är att Louise och hennes sambo Carl Engström ska ta över.

Ko vi minns: Den enda svarta kon, 951 Nadja, är från Nackunga gård i Hölö där Louise jobbat. Hon fastnade för kalven och fick köpa den. Pers favorit är 815 Sally, också en tredjekalvare som mjölkat 17 865 kilo senaste tolv månaderna

Framtidsfrågor: 2022 var ett jättebra år. Hade tur med spannmålskontrakt och vid inköp av konstgödsel. 2023 blir tuffare med dyrare gödning, högre ränta och ett mjölkpris som precis sjunkit igen. Försöker vara effektiva i det de gör. Sprider riskerna med mjölk- och nötköttsproduktion samt spannmål till avsalu. Försöker inte ha för dyr maskinpark.

Övrigt: Behåller tjurkalvarna och föder upp dem som mellankalv, slaktas vid 11 månaders ålder. Såg en gång en restaurang i Stockholm som skyltade med deras kött.

På bilden Louise och Per Torstensson med granngrabben Nils Köhler som var på plats för att hjälpa till vid förstaskörden vid Husdjurs besök. Närmast i bakgrunden är den nya tillbyggnaden med kalvavdelning och mjölkrum. De nya solcellerna syns på lagårdstaket.

Vi mjölkbönder – Sjölunda gård

Gård: Sjölunda gård i Bettna i Sörmland. 

Växtodling: Brukar 160 hektar åkermark, varav 45 ha vall till slåtter och bete. Resten är höst- och vårsäd till både foder och avsalu. 14 hektar naturbete, och 50 hektar skog. Konventionell. Har bevattning.

I juni 2022 fanns det 78 företag med mjölk­produktion i Södermanlands län. Källa: Jordbruksverket