EU:s stödpaket för mjölken får kritik

Att EU nu kommer med ett mjölkminskningsstöd är sent eftersom mjölkmarknaden redan har börjat vända. Dessutom ifrågasätts det för svensk del eftersom mjölkinvägningen redan minskar här.