Hur går det med Livsmedelsstrategin?

Husdjur har kollat läget med Jakob Söderberg, vice vd på Växa Sverige, som sitter med i den nationella dialoggruppen för att diskutera livsmedelsstrategin. Arbetet med Livsmedelsstrategin har från politiskt håll pågått sedan maj förra året och var det arbete som tog vid när Konkurrenskraftsutredningen var klar våren 2015.