20 000 kr för en båsplats

I värmländska Gunnerud har man byggt helt i egen regi och satsat på enkla lösningar men ändå investerat i teknik där man ser en direkt lönsamhet.

I början av mars stod det nya lösdriftstallet klar med plats för 220 mjölkande kor. Bygget beräknas för 20 000 kronor per båsplats. Detta är inklusive eget arbete och en gödselbrunn. Dock ingår inte rekrytering och ungdjur som finns i det gamla stallet.

Anders Ramström, Gunnerud

Läs mer om Anders Ramström, en av ägarna till NR Lantbruk, tankar och idéer bakom företaget och deras strategi i Husdjur nr 4.