Ensilerade betor ökade avkastningen

Det är fjärde säsongen som René Hermansen i Dronninglund, Jylland i Danmark, samensilerar betor med gräsensilage.

Betorna tvättas innan ensilering. I år samensilerades foderbetorna i början av februari med vallensilage som blandades i en mixervagn och tippades i en silo.

-Korna brukar stiga i mjölk när vi ger dem ensilerade betor, säger René Hermansen.

René Hermansson

Renée Hermansen, foto: Ann-Christin Olsson

Betorna grovhackas så att det fortfarande är knytnävsstora bitar, då klarar gräset och betpelletsen att suga upp vattnet. Han har även testat att krossa betorna helt.

Idag odlar han totalt 260 hektar och av detta är 23 hektar till foderbetor.

Läs mer om foderbetor i Husdjur nr 8, om René Hermansens erfarenheter och även om forskaren, Torsten Erikssons erfarenheter. I tidigare försök vid SLU har bland annat konstaterats att foderbetor är en snabb energikälla i vommen.