Importen av soja minskar

Användningen av soja- och oljepalmsprodukter som foder till nötkreatur minskar rejält. Importen av minskat från cirka 100 000 ton per år, från 2012 till cirka 67 000 ton år 2015.

Importen av soja- och oljepalmsprodukter har minskat de senaste åren och förbrukningen av rapsprodukter ökar. Samtidigt som priset på soja har minskat så har även priserna för rapsprodukter minskat.

Läs Anders H Gustafssons artikel i Husdjur nr 4