Klimatdebatten håller på att kantra

Avgången av klimatgaser motsvarar ungefär 10 ton koldioxid per person i Sverige. Av det svarar maten för två ton.

För att nå en hållbar nivå skulle totalen behöva ned till två ton. Hur mycket pratar vi om de övriga åtta tonen? Läs Harald Svenssons, chefsekonom på Jordbruksverket, Affärskrönika i Husdjur nr 2 sid 46. Ladda ner artikeln här!