Palle Borgström vald til LRFs nye ordförande

Palle Borgström valdes idag till ny förbundsordförande för LRF, på Lantbrukarnas Riksförbunds riksförbundsstämma på Sånga-Säby kursgård utanför Stockholm.

Palle Borgström, blir LRFs nionde förbundsordförande. Han driver mjölkproduktion och växtodling, tillsammans med sin bror Bengt på Kilanda Säteri, Älvängen, utanför Göteborg.

Palle Borgström

Han har suttit i LRFs riksförbundsstyrelse i sju år när han nu tar över ordförandeklubban. Palle Borgström lämnade Arlas styrelse i samband med Arlas stämma tidigare i maj.

– En av mina allra första uppgifter blir att se till att den beslutade nationella livsmedelsstrategin verkligen genomförs i praktiken. Om landsbygdsföretagen ges rätt förutsättningar så är Sveriges framtid ljus. Den internationella konkurrenskraften inom det gröna näringslivet måste stärkas och livsmedelsexporten öka. En levande och fungerande landsbygd är helt avgörande för städernas försörjning och framtida tillväxt, säger Palle Borgström, på www.lrf.se.