Värdet på fett ökar

Fettet ökar i värde i mejeriindustrin. För leverantörer till Arla läggs det från och med mars, också ökad betalningen för innehållet av fett i förhållande till protein.

-Och fettinnehållet går att påverka, säger Hans Lindberg, produktionsrådgivare vid Växa Sverige.
Det är mycket som påverkar fettinnehållet i mjölken.  Bland annat vilken ras man har, olika raser har ju olika normalnivåer för fetthalterna. Likaså kan man till viss del påverka det genom avelsarbetet beroende på vilka tjurar man väljer.
Laktationsstadium och mjölkavkastning påverkar också. Där äldre kor oftast har högre fetthalter. Miljön, värme, stress, konsumtion av vatten kan också påverka fettinnehållet.
-Men även skötsel och utfodring kan påverka fetthalten i mjölken. För vuxna kor så är fetthalten i mjölken högre för lite lägre avkastning, säger Hans Lindberg.

-Grovfodret är viktigt för innehållet av fett, där bland annat smältbarheten är viktig. Överhuvudtaget är foder eller foderstater som gynnar en hög konsumtion också bra för fettinnehållet, säger Hans Lindberg.