Värme stressar

När sommardagarna är som hetast, är första prioritet att skydda korna från direkt solstrålning. Gott om friskt, helst kallt, vatten måste finnas tillgängligt.

I stallet behöver korna hjälp med avsvalkning genom god luftgenomströmning. Fläktar och sprinklersystem kan vara en god idé, speciellt i trånga utrymmen. Mjölkproduktion och foderintag minskar samt fertiliteten försämras. Vissa källor pekar på att bara 10 till 20 procent av semineringarna resulterar i dräktighet. Om foderintaget minskar trots de först prioriterade åtgärderna ska foderstaten balanseras på näringsämnen, energi och mineraler.

Sprinklers

Här är en bild på sprinklers till kor i Oakdale, Kalifornien. Foto: Ann Christin Olsson

Maria Åkerlind, foderexpert, Växa Sverige förklarar och ger råd kring hur foderstaten kan kompensera med mer kalium, natrium och magnesium om det blir riktigt varmt.

Läs mer om värmestress i Husdjur nr 6/7.