Få investeringar i mjölkkostall

Förprövningsstatistiken för nya mjölkkoplatser visar på en fortsatt låg nivå 2017. Investeringarna har legat lågt de senaste fyra åren.