Välkommet beslut om skördedispenser

Jordbruksverket har idag beslutat om skördedispenser för att underlätta situationen för torkdrabbade lantbrukare. Undantaget gäller både mark i träda och obrukad fältkant på ekologisk fokusareal.

– Torkan under maj och juni har satt många lantbrukare i en mycket besvärlig situation och därför är alla möjligheter att förbättra foderläget mycket välkomna, säger Palle Borgström, LRF:s ordförande.

LRF riktade en vädjan till Jordbruksverket och Näringsdepartementet om skördedispens för drygt en vecka sedan på grund av den extremt torra väderleken.

– Det känns bra att vi nu har fått ett positivt besked. Det kommer inte att lösa problemen för alla lantbrukare men innebär en värdefull hjälp från myndighetshåll och den politiska sidan i ett besvärligt läge, säger Palle Borgström.

Länk till Jordbruksverkets beslut.

Ann Christin Olsson