Stort tapp i mjölkinvägning i sommar

Mjölkinvägningen i Sverige minskade med 3,9 procent i både maj och juni.