Husdjur 11 – med maskin och teknik

Temat för Husdjur 11 är maskin och teknik. Vi tittar på tekniken för tvättning av sand och besöker Vankiva där den nya utrustningen sparar massvis av energi.

Tema: Maskin och teknik

Sandtvätt blir allt mer intressant när gårdarna växer och kraven på återvinning ökar. Vi går igenom de märken som är aktuella för den svenska marknaden och besöker en dansk gård som investerat i tekniken. Vi besöker också Vankiva gård (bilden) som efter ett år i det nya stallet kan konstatera att elförbrukningen minskat, trots att korna blivit fler och mjölkmängden har ökat. Tidningen lyfter också fram flera spännande nyheter för utfodring, mjölkkylning och fältarbete – samt tittar på hur du gör för att få maskinkalkylen att gå ihop.

Årets Djurskötare

Per-Arvid Karlsson är utsedd till Årets Djurskötare 2020. Glädje och ständig utveckling är två ledstjärnor för honom i arbetet på Elmersgården i Vårgårda. Dessutom driver han ett växtodlingsföretag med 200 hektar under plog. I Husdjur berättar han om sin passion för lantbruket.

Behåller ekokalvarna

Många ekologiska gårdar säljer tjurkalvarna konventionellt. Men i Gatan i Mellerud har Niclas och Daniel Pettersson valt att behålla kalvarna till slakt, som ett andra ben i företaget.

Så blev grovfodret

Analyserna av första- till tredjeskördarna har kommit in för större delen av landet. Och det syns att vädret har varierat mellan olika platser. Gemensamt för landet är dock det höga sockerinnehållet i förstaskörden. Och nedbrytningshastigheten av NDF är den högsta på 10 år. I vår tabell ser du hur foderanalyserna ser ut i just ditt område.

Kor vi minns: 2 x Bella

Mor och dotter 828 och 1171 Bella låg alltid tillsammans i ladugården på Gudmundstorp i Västra Götaland. Nu har de båda lämnat besättningen, men Bellafamiljen lever kvar liksom minnet av de båda korna.

Spaning – Ställ krav på rådgivningen

Jennie Cederholm Björklund har i sin forskning sett att affärsmodeller inom rådgivningen riskerar att leda till att kunden inte alltid hänvisas till den person som har den bästa kompetensen i en viss fråga. I sin spaning råder hon lantbrukare att ställa krav på sina organisationer om att dela med sig av sin kunskap och samverka med andra.

Allt det och mycket mer i Husdjur 11 med utgivningsdag 18 november 2020.

Prenumeranter kan även läsa tidningen digitalt i vår e-tidning.