Vreta bygger nytt efter ladugårdsbranden

Efter den ödesdigra branden i januari är ett nytt mjölkstall på väg att byggas på Vreta utbildningscentrum. I november är förhoppningen att kunna bjuda till invigning.

Text Linda Grimstedt
Foto Torbjörn Esping

Det var i början av januari som mjölkstallet på Vreta utbildningscentrum. brann ner till grunden. Ett hundratal mjölkkor och kalvar dog i lågorna. Brandorsaken är fortfarande okänd.

– Vi kommer aldrig att få veta vad som hände. Men vi kan se på bilder ganska exakt i vilken del det har börjat. Det var i teknikdelen där vi hade mjölkrum och elcentral, berättar Jan Wretemark, som är driftledare för lantbruket på Vreta.

Många har hjälpt till

Han är mycket tacksam till alla instanser runt skolan som snabbt fick igång nödvändiga processer efter branden. Region Östergötland hjälpte till med snabba beslut, ett företag som nyss gjort arbeten på skolan kunde leda om elen till kvarvarande byggnader och länsstyrelsen beviljade dispens för en provisorisk uppbunden ladugård för de kvigor som skulle kalva in. Samtidigt hörde lantbrukare av sig med olika erbjudanden om stöd.

– Det är en fantastisk bransch vi har, så många som ställer upp i en kris. Vi kommer att göra något av det i den nya besöksdelen, med en tavla över alla som har hjälpt oss, säger Jan Wretemark.

Tillfällig lösning

72 mjölkrasdjur, därav 28 dräktiga kvigor, överlevde branden. Drygt hälften av kvigorna har kalvat in och har fått börja mjölka i det gamla ungdjursstallet som tillfälligt byggts om till båsladugård. En gammal rörmjölkning med fem maskiner har köpts in begagnat och kalvarna hålls i fårens tidigare viste på halmlogen. Under våren har kvigorna seminerats med könssorterat för att bygga upp besättningen. Nu har skolan återgått till att seminera med vanliga doser, för att inte få överskott på kvigor. Detta sedan bland andra Moderaterna på Vikbolandet, Ökna naturbruksgymnasium, privata lantbrukare samt SRB-föreningen har kommit med erbjudande om att donera kvigkalvar.

– Vi har färre röda kor här, så det passar bra att vi kan få några av SRB-föreningen, säger Jan Wretemark.

”Världens finaste ladugård”

Bygget av skolans nya mjölkstall pågår just nu för fullt. Det blir en varm lösdrift med en robot och en mjölkningsramp med fyra platser i fiskben, för att kunna visa två olika mjölkningssystem. Kalvarna kommer att inhysas under samma tak, men i en kall separat avdelning.

– Vi kommer att få världens finaste ladugård, säger Jan Wretemark nöjt. Den praktiska undervisningen har under våren kunnat hållas dels i det provisoriska stallet, dels på en närliggande gård.

– Det är en robotgård, så då har instruktörerna här fått bekanta sig lite med det innan vi får tekniken här.