Delaval bygger nytt på Hamra gård

Delaval fördubblar koantalet på egna mjölkgården Hamra. 2024 ska ett helt nytt kostall finnas på gården. ”Om Gustaf de Laval hade varit med i dag hade han tyckt om våra planer”, säger Delavals koncernchef Paul Löfgren.

Text, Foto Linda Grimstedt

I dag mjölkar Hamra gård drygt 250 kor i tre olika stall och system, uppbundet, parallellstall och mjölkningsrobot. I slutet av augusti togs det första spadtaget för en rejäl utbyggnad av gården. Tre nya stallar ska uppföras och koantalet öka till 500. När allt är klart kommer det att finnas mjölkande kor i två stallar och inga djur kommer att mjölkas uppbundet.

– Vi satsar på modern teknik och automatisering. Vi tar bort mycket manuellt arbete som vi har i dag. Det blir en bättre miljö för våra djur och vår personal, säger Johan Bjurevall, vd för Hamra gård.

Johan Bjurevall, vd Hamra gård, Claes Löfgren, koncernchef Delaval och Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka kommun, tar de första spadtagen inför bygget av nytt kostall på Hamra gård.

Separata ätbås

Det nya kostallet kommer att rymma 350 mjölkande. Liggbåsen blir i dubbla treradssystem i mitten och längs båda långsidorna finns foderbord med totalt 289 ätplatser. Stallet kommer att ha foderbås med pall och båsavskiljare för att ge en lugnare ätmiljö.

Korna kommer att mjölkas i fyra stationer med robot och delas i två huvudgrupper. Det finns också utrymme för fyra mindre undergrupper. Robottorgen är väl tilltagna och kommer att vara den enda delen med spaltgolv. Utgödslingen ska skötas av robotar och utfodringen med två rälshängda vagnar.

Full överblick

Ovanpå stallet byggs ett observationsutrymme för besökare med fönster åt alla håll samt glasgolv ned mot det ena robotparet. Det kommer också finnas en gång ut över foderköket.

– Vi har tusentals besökare varje år och måste kunna visa hur vi anser att en modern mjölkproduktion ser ut, säger Claes Löfgren, vd och koncernchef för Delaval.

Installning 2024

Förutom mjölkstallet byggs även ett nytt kalvstall, från kalvning till fem månader, och ett nytt ungdjursstall från sex månader fram till strax innan kalvning. Det befintliga VMS-stallet byggs om till sinkostall. Målet är att stalla in under första halvåret 2024.

I samband med det stängs också den gamla ladugården som varit i bruk sedan Gustaf de Lavals tid.