Mjölkinvägningen ligger på plus

Invägningen ligger på +2,8 procent i april i år jämfört med samma period förra året.

Under de första tre månaderna i år ökade mjölkivägningen med 2,6 procent i januari och 3,0 procent i mars. I februari minskade dock invägningen med 1,7 procent jämfört med föregående år, vilket delvis är en skottårseffekt av att februari hade en dag mer förra året. 

Sammanlagt under årets första fyra månader låg mjölkinvägningen 1,7 procent högre än motsvarande tertial 2020. För helåret 2020 låg mjölkinvägningen 2,5 procent högre än 2019. Det är den största procentuella ökningen under ett år sedan 1995. Totalt har annars mjölkinvägningen minskat med 14,5 procent sedan Sverige gick med i EU. 

Källa: Jordbruksverket

Text: Ann Christin Olsson