”Jag trivs med mjölk”

Efter en brand 2017, där nästan alla djur dog, var Christer Johansson tveksam om det skulle bli en ny ladugård. Efter en vecka var beslutet fattat. Med nytt stall är det full gas som gäller.

Text & foto: Ann Christin Olsson

FAMILJ: Christer Johansson, 42 år, med sambon Cajsa Stenberg, 26 år.

KOM IN I YRKET: Christer Johanssons föräldragård. Han tog över 2014. Har gått på Ingelstad naturbruksgymnasium. Hon har gått bygg- och anläggning på gymnasiet.

ARBETSFÖRDELNING: Han sköter det mesta av arbetet på gården medan hon jobbar utanför på en plantskola, men hjälper till på helgerna. Har extrahjälp av en skolungdom, Axel Hovelius. Byggde i en storlek för att kunna klara arbetet på en person och lagom till arealen.

BESÄTTNING: 75 mjölkkor. Två tredjedelar SRB, en tredjedel holstein. 11 900 kilo ECM per ko och år. 4,6 procent fett, 3,8 procent protein och 193 000 i celltal. Tjurkalvarna säljs avvanda.

AVEL: Efter branden fanns ett 20-tal ungdjur kvar. Besättningen byggdes upp igen genom inköp av 18 unga kvigor redan 2017 och sedan när stallet var klart av kor från två besättningar.

STALL: Varm lösdrift med en robot (styrd trafik med feed first) och plats för ungdjur, klar 4 april 2018. Kostade 14 miljoner för 198 platser till ungdjur och kor. Fyra rader liggbås till kor på ena sidan foderbordet, tre rader liggbås till kvigor på andra sidan. Kalvarna har fått flytta ut i hyddor under tak. Spaltgolv till kor, skrapgångar till kvigor.

UTFODRING: Smalt foderbord, rälshängd mixervagn som servas automatiskt från tre avlastarbord. Fyra kraftfoderautomater. Grovfodermix på foderbordet. Foderpriserna har ökat, har valt ett lite billigare toppfoder som funkar när ensilaget är av bra kvalitet. Med ny lagård är det full gas som gäller.

INVESTERINGAR: Den senaste investeringen är en såmaskin inköpt i vår. Inga fler investeringar planerade. Den bästa investeringen är utan tvekan lagården. Den är trevlig och rolig att jobba i.

FÖRTROENDEUPPDRAG: Har ett uppdrag som fullmäktige i Skånemejerier, det räcker. Vill ha fokus på att sköta gården, svårt att hinna med mer.

HOBBY/SEMESTER: Christers hobby är att jobba i skogen, och Cajsas att hålla på med sina två hästar och hjälpa till med korna.

I juni 2020 fanns det

125

företag med mjölkproduktion i Kronobergs län.

Källa: Jordbruksverket

Össlöv Södergård

GÅRD: Össlöv Södergård i Ljungby i Småland. Konventionell. Nya ladugården ligger en bit ifrån övriga hus för bättre tillgång till bete. VÄXTODLING: 107 hektar åker, odlar 50 ha vall (slåtter och bete), 6 ha majs, 5 ha potatis och 36 hektar spannmål. Kor på motionsbete. 14 hektar naturbete. 35 hektar skog.