Utvecklar ett steg i taget

Anders Levin (i mitten) förbättrar tillsammans med Isak Carlsson (t.v) och Anders Brorsson (t.h) produktionen på Bonared Östergården ett steg i taget för att veta säkert vilka åtgärder som gett resultat.

Text Lisbeth Karlsson

På Bonared Östergården mjölkas det i två stall. I planerna ingår bland annat att byta ut gropen i det ena mot två nya robotar.

FAMILJ: Anders, 39, Karin, 42 och barnen Oline 15, John 11 och Axel 7.

ANSTÄLLDA: Isak Carlsson, Anders Brorsson samt Anders bror Magnus Levin är heltidsanställda. Deltidsanställda är Gunnar Karlsson, Margareta Carlsson, Lena Gottfridsson och Ingela Levin (mamma). Har även god hjälp av pappa Bengt Levin.

BESÄTTNING: 215 årskor, 70 procent holstein och 30 procent SRB. Sparar alla kvigor för rekrytering. Tjurkalvar säljs vid 2–3 veckors ålder.

PRODUKTION: Ekologisk produktion. Medelavkastning senaste 12 månaderna är 11 300 kilo ECM med 4,11 procent fett och 3,25 procent protein. Tankcelltal på 157 000 celler per milliliter. Har åtgärdat foderbordsytor, vilket sänkt tankcelltalet.

BYGGNADER: Två mjölkladugårdar, en lösdrift med grop och en lösdrift med 2 robotar. Ungdjur 6–12 månader samt dräktiga kvigor (cirka 90 djur) hålls i ströbädd på gård i Hajom. Småkalvar i nytt kalvstall.

UTFODRING: Småkalvar utfodras med 2×2,8 liter mjölk i napphink med mjölktaxi. De får även kornas fodermix. Fullfoder till korna, mixen innehåller ensilage ur två vallskördar, helsäd, rågvete, åkerböna, salt och mineraler. Krossensilerad spannmål. Ungdjuren får mixat foder med ensilage, halm och helsäd.

AVEL: Juverhälsa i fokus tillsammans med mjölkbarhet och spenplacering. Använder könssorterat på de bästa djuren, framför allt kvigorna. Semex-tjurar sedan tio år tillbaka och kanadensisk ayrshire på SRB-korna. Seminerar med 15 procent köttras.

VALLKEDJA: Lagrar 90 procent av grovfodret i plansilo, resten i rundbal. Slår vallen med 10 meters butterfly, stränglägger och har sedan självgående hack och kör med 3–4 vagnar. Packar med lastmaskin.

INVESTERING: Harv. Planerar att bygga om ungdjursstallet i Hajom till liggbås samt att installera två robotar.

FRITID: Så ofta det går tar vi husbilen och åker iväg. En vintervecka med slalom brukar det bli också.

FRAMTIDEN: Vi måste värna svenskt jordbruk och minska regelbördan. Om mjölkproduktion ska finnas kvar måste lönsamheten upp. Har en förhoppning om att kunna leva gott.

I juni 2020 fanns det 553 företag med mjölkproduktion i Västra Götalands län.

Källa: Jordbruksverket

Bonared Östergården

Gård: Bonared Östergården i Marks kommun, Västra Götalands län. Växtodling: Brukar 380 hektar åker, en stor andel arrenden. Äger 70 hektar åker och 10 hektar bete. Femårig växtföljd – vall 3 år, spannmål 2 år med insådd under andra året. Odlar korn och höstvete till tröskning samt korn/ärt som insådd för helsäd.