75 årgångar med Husdjur!

I år kommer Husdjur att fylla 75 fulla årgångar. Men även om mycket har förändrats är syftet med tidningen det samma som när den startades.

I år fyller Husdjur 75 fulla årgångar. Tidningen Ladugården nummer 6 1948 räknas som den första utgåvan av det som i dag är Husdjur. Då hade Kontrollassistenternas riksförening och Ladugårdsförmännens riksförening, som tidigare gett ut tidningen, slagits samman och skulle börja ge ut ett gemensamt medlemsblad.

Samma ämnen nu som då

Redan 1948 var syftet med Ladugården att skriva om avel, utfodring, vård, ladugårdshygien, produktionskontroll och inseminationsverksamhet. En beskrivning som stämmer väl in på Husdjur än i dag.

Under året kommer vi att bjuda på tillbakablickar ur tidningens 74-åriga historia, som alltså resulterat i hela 75 årgångar av Ladugården/Husdjur.

Följ vår resa i varje nummer av Husdjur och hör gärna av dig till redaktionen med dina egna minnen av svensk mjölkproduktion!

Linda Grimstedt, chefredaktör och ansvarig utgivare

linda.grimstedt@vxa.se