Fruktsamma tips i Husdjur 3

Temat är fruktsamhet i årets tredje nummer av Husdjur. Där skriver vi bland annat om olika metoder för att kontrollera dräktighet, vilka som fungerar när och hur de bäst kombineras.

Tema: Fruktsamhet

Varje tisdag kommer distriktsveterinär August Nilsson på besök till Vankiva gård utanför Hässleholm i Skåne. Där dräktighetsundersöker han utvalda djur med hjälp av ultraljud. Det, i kombination med noggranna anteckningar, aktivitetsmätare och PAG-tester gör att Christoffer Johansson på Vankiva har full koll på dräktigheterna i besättningen.

Vi berättar också om den senaste nationella fruktsamhetsstatistiken samt gör ett besök på Gällungs Väskinde som hade Gotlands högsta reproduktionseffektivitet 2020.

Kör mot gult

På Lunnagården i Hästveda håller besättningen på att byta färg. Först från svart till rött och nu allt mer till gult. Jonny och Marina Jönsson är fästa vid sina jerseykor som de menar är både lönsamma och gör livet som mjölkbonde lite mer spännande.

75 års bevakning av avelsverktyg

I år fyller Husdjur 75 år. Avel har sedan 40-talet varit en bärande del i tidningens artiklar. 1949 rapporterade vi till exempel om försök med ”artificiella kor” då de första försöken med embryoöverföring på kor hade gjorts i USA. I det här numret berättar vi mer om utvecklingen för embryoverksamheten.

Kina och ost ska rädda ekomjölken

I Sverige tappar den ekologiska mjölken marknadsandelar. Samtidigt finns ett nationellt mål om att öka den ekologiska produktionen. Nu arbetar branschen för att öka efterfrågan på den ekologiska mjölken, bland annat genom export av mjölkpulver till kina och ökad produktion av ost.

Minst dyrt att satsa på vall

Kostnaderna för insatsvaror har ökat rekordfort och kalkylen för årets vallodling är ansträngd. Men att ta fram ett vallfoder av hög kvalitet är ändå lönsamt, eftersom det kan minska behovet av det ännu dyrare kraftfodret, menar rådgivare som Husdjur pratat med.

Kor vi minns – Yen

Hos Dan Dotes på Gotland bor jerseykon Yen. Hon har i år fyllt tio år och ska nu kalva för nionde gången.

Allt det och mycket mer i Husdjur nummer tre med utgivningsdag 30 mars 2022.

Du kan även läsa Husdjur i vår e-tidning som ingår för alla prenumeranter: Husdjur

Saknar du en prenumeration? Här kan du läsa mer om våra aktuella erbjudanden: Prenumeration (vxa.se)